DomovArhiv»Ne pristajamo na laži«

»Ne pristajamo na laži«

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Glede na to, da pravijo, da se ne želijo spuščati v predvolilne igre, ampak jim gre zgolj za resnico, pismo objavljamo v celoti:

»Spoštovani.

Ob prebiranju intervjuja s kandidatko za županjo na lokalnih volitvah v Kopru Polko Boškovič, objavljenem na spletnem mediju Regional Obala, nismo mogli mimo dejstva, da je gospa Boškovič v enem od svojih odgovorov navedla kup neresnic, vezanih predvsem na področje delovanja Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper, s čimer je očitno zavajala javnost in s tem očrnila ne samo delovanje naše zveze, ampak tudi Mestne občine Koper kot institucije. V Zvezi društev upokojencev Mestne občine Koper se sicer nikakor ne želimo spuščati v podle predvolilne igre, prav tako ne želimo zastopati katerokoli od političnih strank, vendar preprosto ne moremo več stati križem rok, ne da bi povedali, kako v resnici stojijo zadeve.

Zgodba sega v november 2013, ko so nekatera društva upokojencev, ki delujejo v Mestni občini Koper, po pošti oziroma prek telefonskega klica s strani notarke Polke Boškovič prejele vabilo na sestanek, glede dopolnitve statuta Zveze društev upokojencev MOK. Kot je pisalo v vabilu naj bi ga. Bošković vabila pošiljala po pooblastilu predsednika Pokrajinske zveze društev upokojencev Južna Primorska, ki naj bi sestanek sklical z namenom obravnavati problematiko dopolnitve statuta Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper in financiranja posameznih društev. Ker vabil niso prejela vsa društva upokojencev, ki delujejo v Mestni občini Koper, prav tako pa na sestanek ni bila vabljena Zveza društev upokojencev MOK, pa čeprav je šlo za tematiko, ki zadeva prav delovanje zveze, je slednja sklicala sejo Izvršnega odbora. Na seji so nekateri predsedniki društev upokojencev povedali, da jih je Boškovičeva o sestanku obvestila kar prek telefona, ter jim med drugim obljubljala darila za socialno šibke in sredstva, ob tem pa dejala še, da sicer sama deluje brezplačno in da bi rada pomagala starejši populaciji.
Glede na to, da naj bi bila tema sestanka dopolnitev statuta Zveze društev upokojencev MOK se je vodstvo zveze, kot so se to dogovorili tudi na seji Izvršnega odbora, obrnilo na odvetniško pisarno Starman/Velkaverh, kjer so nam pojasnili, da lahko spremembe in dopolnitve našega statuta na seji predlaga samo izvršni odbor Zveze. Sejo bi moral sklicati predsednik Zveze, o spremembi statuta pa bi lahko odločala Skupščina. Ker smo želeli pojasnila, smo na Zvezi pooblastili odvetniško pisarno Starman/Velkavrh, ki je v našem imenu notarko Polko Boškovič pisno pozvala, naj pojasni, kdo je bil naročnik in plačnik storitve (pošiljanja vabil za sestanek), katera notarska storitev je bila z njene strani izvedena, kakšen sestanek je bil točno sklican (saj skladno s Statutom Zveze veljavno ni mogla biti sklicana seja katerega koli organa Zveze) in zakaj ter po čigavem navodilu na sestanek niso povabili predstavnika zveze društev upokojencev MOK. Vse do danes s strani notarke Polke Boškovič pojasnil nismo dobili, pa čeprav smo nanjo posredovali tudi urgenco, naslednji korak bi bil prijava tega primera Notarsko zbornici Republike Slovenije, za kar pa se v Zvezi nismo odločili. Želeli smo si namreč pojasnil po mirni poti, ne da bi pri tem v zgodbo vpletali kogar koli, ali celo medije.

In ravno zaradi zgoraj napisanega nismo mogli mimo dejstva, da je gospa Polka Bošković, v odgovorih mediju Regional Obala očitno lagala, s tem, ko je najprej navajala, da je na neformalni sestanek vabila vse predstavnike društev upokojencev, kar seveda nikakor ne drži, nato pa še, da se ti sestanka niso udeležili, ker da naj bi nam predstavniki Mestne občine Koper to prepovedali. Mestna občina Koper pri tej zadevi ni imela prav nič, smo pa jih, kot to počnemo ob vsaki priložnosti, o dogajanju obvestili. Prav tako župan Mestne občine Koper ni angažiral odvetniške družbe, ampak smo to storili na Zvezi sami, saj se nam je zdelo predvsem sporno, pa tudi sicer zelo nekorektno in nehigienično, da predstavnik tako pomembnega instituta kot je notar, zlorablja zaupanje starejših občanov in jih zavaja z neresničnimi navedbami, da ne rečemo celo lažnimi izjavami. Razlogov za njena dejanja ne poznamo, lahko pa povemo, da gre za večletno problematiko predvsem enega društva upokojencev, ki je pred časom samo izstopilo iz Zveze društev upokojencev MOK in ki od takrat vseskozi problematizira in skuša ovirati delovanje Zveze, s tem pa posledično tudi drugih društev upokojencev. To društvo med drugim ves čas brezplačno uporablja prostore Zveze, čeprav sami niso več upravičeni do njih, še več, uzurpiralo je tudi strelišče v zaklonišču na Krpanovi ulici 13 v Kopru (na sedežu Zveze), ki je tako nedostopno za druga društva, člane Zveze društev upokojencev MOK. Kar pomeni, da tudi navedbe, da je eno od društev ostalo brez svojih prostorov nikakor ne drži. Vse zgoraj navedeno lahko v Zvezi podkrepimo z obsežno dokumentacijo, in sicer vabilom nekaterim društvom upokojencev s strani notarke Polke Boškovič, zapisnikom 4. redne seje Izvršnega odbora Zveze, zapisnikom sestanka, ki ga je sklicala ga. Boškovič, in pozivom za izjasnitev, ki ga je v imenu društva poslala odvetniška pisarna Starman/Velkaverh.

Medije naprošamo, da objavijo našo zgodbo, saj sami kot prostovoljna zveza nikakor nočemo biti vpleteni v nabiranje političnih točk, še manj pa v predvolilne obračune in celo laži.«

Predsednica ZDU MOK: Cvetka Jagodič