Pravila referendum

Pravila spletnega medija ekopercapodistria.si in časopisa KP MOK pri spremljanju kampanje naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka”

V skladu s 6. in 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo pravila spletnega medija ekopercapodistria.si in tiskanega medija KP MOK pri spremljanju kampanje naknadnega referenduma o Odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja “Urbano središče Barka” (Uradni list RS, št. 125/21)

Spletni medij ekopercapodistria.si in časopis KP MOK (v nadaljevanju medija) bosta dogajanje, dejavnosti in mnenja pred referendumom spremljala in javnost obveščala v skladu s svojo uredniško politiko ter v skladu z novinarskimi standardi in etiko. Dogajanje, dejavnosti in mnenja, povezana z referendumom, bomo javnosti predstavljali objektivno in uravnoteženo.

Medija bosta po dokončni objavi organizatorjev kampanje zagotovila enkratno enakopravno predstavitev stališč vsakega od njih v obsegu in na način, ki ga bo določilo uredništvo.

Ob objavi raziskav javnega mnenja o referendumskem vprašanju bosta medija upoštevala zahteve preglednosti in objektivnega informiranja. V ta namen bomo navedli naziv, sedež in naslov naročnika, plačnika in izvajalca raziskave, čas, ko je bila raziskava opravljena, vzorec in odzivnost vprašanih, zastavljena vprašanja in merske napake.

Medija se zavezujeta, da rezultatov raziskav javnega mnenja, povezanih z referendumom, ne bosta objavljala 24 ur pred dnem glasovanja in do zaprtja volišč na dan glasovanja.

Medija prostora, namenjenega novinarskim vsebinam, ne bosta namenjala objavi uradnih obvestil, sporočil ali drugih dokumentov v zvezi z referendumsko kampanjo.

Medija bosta tudi med referendumsko kampanjo v skladu z zakonodajo zagotavljala objavo popravkov oziroma odgovorov na objavljeno informacijo. Objavo bomo odrekli tistim vsebinam, ki bi popravek ali odgovore poskušale izkoristiti za posredno referendumsko kampanjo. Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo zakoniti interesni predstavniki, lahko pa tudi novinarji in bralci.

Medija bosta vse oglaševalske vsebine, povezane z referendumom, objavljal z navedbo naročnika. Pri teh vsebinah bo jasno označeno, da gre za plačane vsebine in ne za novinarske vsebine. Brezplačnih oglaševalskih vsebin ne bo.

Za vse organizatorje referendumske kampanje veljajo enaki pogoji oglaševanja in cenik, objavljeni v spodaj pripetem dokumentu.

Vsak organizator referendumske kampanje lahko objavi en oglas velikosti 1/8 strani (dimenzij 89 x 62 mm ali 42,5 x 128 mm ali 182 x 29 mm) v časopisu KP MOK_40 oziroma eno pasico (dimenzije 300×250 px) v spletnem mediju ekopercapodistria.si. Cena posameznega oglasa znaša 500 EUR brez vključenega DDV.

Medija ekopercapodistria.si in KP MOK nimata vpliva na način objave informacij, povezanih z referendumom, prvotno objavljenih na ekopercapodistria.si oziroma KP MOK, v drugih medijih. Za takšne objave medija ne odgovarjata.


Alojz Petrovčič, odgovorni urednik