O portalu

Izdajatelj
Multimedijski center Vizija d.o.o., Verdijeva 10, 6000 Koper

Odgovorni urednik
Alojz Petrovčič

Zaporedna številka vpisa v razvid medijev Ministrstva za kulturo Republike Slovenije
1820

Kontaktni podatki
ekoper@koper.si