DomovArhivHidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Ta bo v naslednjih dneh podal natančen terminski plan, ki ga mora uskladiti z vsemi tremi obalnimi občinami, celoten projekt pa mora biti sklenjen do 31. decembra 2014.

Gre za celovito rekonstrukcijo oziroma tako imenovano hidravlično izboljšavo na vodovodnem sistemu Obale, z namenom izboljšati javno oskrbo s pitno vodo in ekonomsko učinkovitost naprav ter zagotoviti ustreznejše spremljanje delovanja celotnega sistema in zmanjšanje izgub.  Obstoječi sistem je namreč zaradi cevovodov neustrezne kakovosti in pogostih okvar ter premajhne propustnosti za dovod zadostnih količin pitne vode neprimeren, in kot tak nujno potreben obnove.

V vseh treh občinah bo tako v okviru investicije zgrajenih 21.469 metrov primarnega vodovoda, obnovljena bosta dva vodohrana, vodohranu Sv. Anton pa bo dograjena dodatna vodna celica, s čimer bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo. V okviru naložbe bodo v vodooskrbni sistem Obale vgradili kakovostne materiale in cevovode ustreznih dimenzij z regulacijskimi in zapornimi elementi ter izvedli hidravlične izboljšave, prav tako pa bodo uredili in dogradili sistemske vodohrane z regulacijsko in merilno opremo. Sistem bo po novem daljinsko nadzorovan, zaradi kontrole tlačnih razmer na vodovodnem omrežju in zagotavljanja zadostnih volumskih kapacitet za izravnavanje konic v oskrbi, kot tudi zaradi možnosti prečrpavanja vode iz magistralnega sistema v sistemske vodohrane.

Vrednost celotnega projekta znaša 8,7 milijona evrov, od katerih bo 7,5 milijona evrov iz kohezijskega sklada Evropske Unije in sredstev RS, 1,2 milijona pa bodo prispevale tri Obalne občine, in sicer 57 odstotni delež Mestna občina Koper, 29 odstotnega Občina Izola, Občina Piran pa bo prispevala 13 odstotkov.

Projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na obali se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in se delno financira iz kohezijskega sklada EU. Koordinator projekta je Javno podjetje Rižanski vodovod Koper, v njem pa poleg treh Obalnih občin sodelujeta še Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO).