DomovArhivJavni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2014

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2014

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Roki za prijavo so štirje, in sicer 24. januar, za prireditve v obdobju med 1. januarjem in 30. aprilom, 21. marec, za prireditve med 1. majem in 30. septembrom, 16. maj, za prireditve med 1. julijem in 30. septembrom in 22. avgust, za prireditve med 1. oktobrom in 31. decembrom 2014.
Tako kot sleherno leto bo tudi letos koprska občina sofinancirala prireditve kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjene otrokom in mladini, ki bodo organizirane v Mestni občini Koper. Dopolnjevati morajo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta, biti odprtega značaja in dostopne širšemu krogu obiskovalcev ter imeti svojo prepoznavno vsebino in značaj. Za ta namen bo v proračunu za prihodnje leto namenila največ 190 tisoč evrov, ki bodo razdeljeni po prijavnih rokih.
Na razpis se lahko prijavijo tako pravne kot tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti, vezane na predmet javnega razpisa in ne bodo redno financirane iz sredstev proračuna Mestne občine Koper za leto 2014, prav tako to ne smejo biti subjekti, za katere velja omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010). Ti morajo pravilno izpolnjene prijave poslati pravočasno na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ – 322-231/2013, PRIREDITEV«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.