DomovArhivKomunala Koper ni ravnala v nasprotju z zakonom

Komunala Koper ni ravnala v nasprotju z zakonom

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

»Mnenje Računskega sodišča potrjuje, da Komunala Koper pri nakupu deležev podjetij ni ravnala v nasprotju z zakonom,« so prepričani v koprski komunali, kjer verjamejo, da poročilo Računskega sodišča predstavlja napotke za bodoča ravnanja in ureditev tega pravnega področja v lokalnih skupnostih.

Kot so zapisali v svojem odzivu na današnjo novinarsko konferenco, je Komunala Koper pri nakupu 16,9149 % poslovnega deleža v družbi Primorske novice in pri oddaji nezavezujoče ponudbe za odkup 50 % deleža v družbi Adriafin, delovala zakonito, javno, transparentno in v duhu dobrega gospodarjenja. »Komunala je prepoznala priložnost za rast podjetja na temelju načel spoštovanja okolja in ljudi, predvsem pa je v nakupu deležev ocenila priložnost za ohranjanje tradicionalnih dejavnosti, ki so tesno povezane z lokalnim okoljem, njegovo zgodovino in tradicijo.«

Kot javno podjetje, ki je v 100 odstotni občinski lasti, je Komunala, kot pišejo, začutila dolžnost zaščititi te dejavnosti pred morebitnimi špekulativnimi nakupi in podpreti nadaljnji razvoj lokalnega gospodarstva, saj »smo bili v preteklosti priča številnim kapitalskim prevzemom gospodarskih družb, ki so predstavljale gibalo gospodarskega razvoja in so se slabo končali, kot so to bili na primer nakupi hotelskih družb in drugi.« Z nakupom deleža v Primorskih novicah, kot tudi z oddajo nezavezujoče ponudbe za odkup deleža v Adriafinu je tako zgolj zasledovala interes ohranitve stabilnega in transparentnega lastništva v obeh podjetjih ter nadaljnjega uspešnega poslovanja, ki bo omogočil njun razvoj.

V svojem odzivu Komunala poudarja tudi, da seveda spoštuje institucijo Računskega sodišča, vendar da poleg dejavnosti 14 obveznih gospodarskih javnih služb, ta, v skladu z zakonodajo, izvaja tudi nekatere tržne dejavnosti, ki sovpadajo ali so komplementarne osnovnim dejavnostim na področju trgovine, vrtnarstva, gradbeništva idr., pri čemer je »osnovno vodilo in poslanstvo družbe zagotavljati zgleden javni servis komunalnih storitev in dvigovati kvaliteto življenja in življenjskega okolja.« Zaradi tega so, na lastno pobudo in na podlagi nekaterih pomislekov posameznikov v javnosti glede nakupov kapitalskih deležev gospodarskih družb, Računskemu sodišču pisno predstavili vse okoliščine naložb, vendar do danes še niso prejeli nobenega odgovora. So pa, kot pojasnjujejo, pri nakupih ravnali z vso skrbnostjo, podobno kot so druge lokalne skupnosti vlagale v kapitalske deleže in tega ni nihče problematiziral.

Do sedaj so namreč lokalne skupnosti in družbe v njihovi lasti pridobivale kapitalske deleže v gospodarskih družbah s tržno dejavnostjo in se ob to ni nihče obregnil, v nobenem primeru. »Lokalne skupnosti so lastnice kapitalskih deležev v naslednjih in številnih drugih primerih: Aerodromu Portorož, Center Piran, Casino Bled, Mlinotest, Športni center Pohorje in še bi lahko naštevali, saj je primerov lokalnih skupnosti in javnih podjetij, ki so vlagala v kapitalske deleže drugih družb ali tržne dejavnosti v Sloveniji skoraj 200. Le v našem primeru se je dvignilo veliko prahu in nas preseneča, da se je Računsko sodišče na današnji novinarski konferenci oprlo ravno v primeru nakupov kapitalskih deležev s strani Komunale Koper,« so še zapisali.

Računsko sodišče sicer v mnenju opozarja na nekatere nevarnosti pri vlaganju sredstev javnih podjetij v kapitalske naložbe drugih družb in zato izrazi mnenje, da naj bi občine drugim družbam, ki jih je ta ustanovila za izvajanje javnega interesa v prihodnje z ustanovitvenim aktom prepovedale ustanavljanje gospodarskih družb ali pridobivanje kapitalskih naložb. Je pa res, še pojasnjujejo na Komunali, da jim Računsko sodišče v svojem generalnem mnenju ne očita nikakršnih nepravilnosti in v ničemer ne izkaže nesmotrne porabe javnih sredstev pri nakupu kapitalskih deležev, kar naj bi bila njegova primarna naloga. »To mnenje ni konkretizirano in je sugestivne narave, predvsem za bodoča ravnanja in ureditev tega pravnega področja v lokalnih skupnostih,« zaključujejo in dodajajo, da je zaradi tega Komunala Koper pri aktivnostih v smeri nakupa poslovnih deležev družb ravnala odgovorno, gospodarno in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

S krajšo izjavo je mnenje Računskega sodišča Slovenije pospremil tudi v.d. direktorja Komunale Koper Gašpar Gašpar Mišič, ki je izpostavil:

»Preden je Komunala Koper šla v nakup poslovnih deležev, smo pregledali vse podobne primere drugih lokalnih skupnosti oz. javnih podjetij, ki so pridobivala kapitalske deleže in jih ni nihče do danes problematiziral, medtem ko se je v našem primeru kar na enkrat dvignilo veliko prahu. Pomembno je, da smo ravnali v skladu s predpisi in zakoni in tudi Računsko sodišče ni ugotovilo nobenih nepravilnosti, temveč izdalo le nekaj napotil lokalnim skupnostim. Naš namen je, tudi vsled danes predstavljenega mnenja Računskega sodišča, pošten in zakonit. Imam občutek, da je v tem trenutku Komunala Koper najbolj pomemben gospodarski subjekt v državi. Namesto, da bi se pogovarjali o naravnost odličnih poslovnih rezultatih, ki temeljijo na boljših javnih in tržnih storitvah, ki jih v Komunali Koper izvajamo v zadovoljstvo vseh naših občank, občanov in strank, se poskuša javno mnenje obrniti v drugo smer, predvsem z ugibanji. S tem se samo utrjuje moje spoznanje, da je v naši državi uspeh in vse, kar samo diši po uspehu, največji greh«.