DomovArhivKoper in Ankaran po novem letu vsak po svoji poti

Koper in Ankaran po novem letu vsak po svoji poti

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper in Občina Ankaran sta podpisali pet dogovorov, ki pomenijo tehnični prehod na samostojno financiranje obeh občin. »To so dogovori, ki so nujno potrebni, da pride do delitve premoženja in so pogoj za nemoteno delovanje obeh občin«, je povedal župan Mestne občine Koper Boris Popovič in izpostavil, da v Mestni občini Koper še vedno obžalujejo, da je sploh prišlo do ustanovitve Občine Ankaran. Po njegovem bo v prihodnje treba rešiti le vprašanje luškega prostora in luških dajatev, o čemer naj bi vsebinsko odločala vlada. »Upam, da se bo vlada v tem primeru odločila pošteno, torej po številu prebivalcev«, je še dodal župan Popovič. Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik pa je povedal, da so bila pogajanja med občinama korektna in izpostavil, da so s tem občini zagotovili nadaljnjo stabilno financiranje.

Pomembnejši od petih dogovorov je nedvomno sporazum o delitvi obveznosti do skupnih javnih služb in zavodov, pri katerem sta se obe občini strinjali, da bo kriterij delitve število prebivalcev, zgolj pri nekaterih javnih službah pa tudi število upravičencev. Skupni znesek, ki ga bo Občina Ankaran v letu 2015, enako pa naj bi bilo tudi v letu 2016, namenila za financiranje javnih služb in zavodov na področju družbenih in gospodarskih dejavnosti je 1,4 milijona evrov, od katerih bo šel največji delež, 860 tisoč evrov, za financiranje javnih zavodov in drugih javnih programov. 316 tisoč evrov bo Ankaran plačeval za sofinanciranje lizingov, v katere je v celoti zajeto posojilo za vrtec v Ankaranu, v deležu glede na število prebivalcev (5,95 odstotkov) pa ostala posojila, 85 tisoč evrov pa bo namenila za odplačevanje kreditov za naložbe, ki sta jih obe občini prepoznali kot skupne.

Občini sta se dogovorili tudi o delitvi delnic Luke Koper, in sicer tako kot določa Zakon o lokalni samoupravi (51. c člen), torej, da se tudi kapitalski deleži delijo po številu prebivalcev. Občina Ankaran bo tako v last dobila 5,95 odstotka delnic iz kvote Mestne občine Koper, in sicer 27 783 delnic, koprska občina pa bo poslej lastnica 439 159 delnic. Delitev bo pravno formalno veljavna, ko bosta sporazum potrdila oba občinska sveta, po prepisu in vzpostavitvi novega deleža v evidencah, bo lahko vsaka občina s svojo kvoto delnic prosto razpolagala.