DomovArhivKoprski svetniki o davku na nepremičnine

Koprski svetniki o davku na nepremičnine

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

V ponedeljek, 18. novembra, bodo tako svetnikom in prisotni javnosti strokovne službe Mestne občine Koper prikazale negativne učinke sprejetega davka na nepremičnine in predlagale sprožitev ustreznih pravnih postopkov, z namenom ukinitve spornega in za Mestno občino Koper nesprejemljivega zakona.

Dejstvo je, da Mestna občina Koper odločno protestira proti konceptu in rešitvam, ki jih prinaša novo sprejeti zakon o davku na nepremičnine. Nova obdavčitev nepremičnin namreč povsem ukinja davčno avtonomijo občin, destabilizira občinski proračun, davčnim zavezancem, tako občanom MOK kot tudi gospodarskim subjektom, pa prinaša drastično povišanje davka na nepremičnine.
Z novim načinom obdavčitve nepremičnin država korenito posega v sistem financiranja občin in spreminja temelje finančne avtonomije občin, ki predstavlja osnovo delovanja občin. Z novim davkom na nepremičnine, ki bo stopil v veljavo z novim letom, bodo občine prikrajšane za doslej edini izvirni davek, o katerem so odločale avtonomno, in sicer za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. S tem je država zaobšla osnovna načela Evropske listine o lokalni samoupravi, ki med drugim opredeljuje, da mora biti v strukturi virov občin zagotovljeno, da vsaj delež davkov izvira iz lastnih davčnih virov, o katerih odločajo občine same.

Druga nesprejemljiva posledica, ki jo prinaša davek na nepremičnine, je drastično povišanje davčne obveznosti za občane in za večino gospodarskih subjektov. Navedbe države, da se z novim davkom vzpostavlja sistemska obdavčitev nepremičnin, ki nadomešča dosedanje dajatve na nepremičnine, nikakor ne držijo. Z novo obdavčitvijo nepremičnin država dejansko uvaja krizni davek, s katerim podvaja obdavčitev, na podlagi katere bo državni proračun napolnila z dodatnimi 200 milijoni evrov. V občini smo tako povsem upravičeno zaskrbljeni, predvsem za svoje občane, ki bodo, kot je razvidno iz testnih izračunov, za stanovanjske nepremičnine plačali dva do trikrat višji znesek kot doslej, kar je seveda nesprejemljivo in bo v današnjih težkih družbenih razmerah še dodatno povečalo socialno stisko najšibkejših. Z novim davkom pa bodo poleg tega dodatno obremenjeni tudi gospodarski subjekti, ki imajo v lasti gospodarske obrate, kar nedvomno dodatno slabi konkurenčnost našega gospodarstva in lahko le še poveča brezposelnost.
Uvedba davka pa prinaša številne negativne posledice tudi za občinske proračune. Z novim davkom se v koprski občini, v kateri smo imeli dobro vzpostavljeno podlago za zajemanje NUSZ, destabilizira bodoče prilive v proračun iz naslova novega davka, ki temelji na pomanjkljivih evidencah o nepremičninah in nekonsistentnih modelih vrednotenja nepremičnin v GURS-ovih evidencah. Na drugi strani pa novi davek za občinske proračune prinaša nove obveznosti, saj bodo občine morale plačati tudi davek za vse svoje nepremičnine, s katerimi izvajajo svoje osnovno poslanstvo, ne da bi za to imele zagotovljen dodaten vir sredstev. Poleg tega država z omenjenim zakonom občinam nalaga nove obveznosti, hkrati pa v Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2014 in 2015 še dodatno zmanjšuje sistemske vire za financiranje občin, namesto da bi jih povišala.

Zaradi vsega naštetega je Mestna občina Koper prepričana, da je nov zakon o davku na nepremičnine popolnoma zgrešen, nesprejemljiv in škodljiv, ter da nikakor ne upošteva osnovnih načel delovanja lokalne samouprave, kot tudi ne realnih družbenih razmer, v katerih se nahajamo zaradi finančne in gospodarske krize.