DomovArhivMOK pristopila k izvedbi interventnih ukrepov na območju Bezovice

MOK pristopila k izvedbi interventnih ukrepov na območju Bezovice

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Kot je povedal, se je intenzivnost rušenja skalnih blokov na širšem območju nad zaselkom Bezovica povečala že v začetku meseca, in sicer v obliki manjših skalnih podorov, včeraj pa je prišlo do večjega krušenja kamenja oziroma skalnih blokov, ki so se ustavili približno 50 metrov pod skalno steno, nekaj manjših pa šele 40 metrov nad državno cesto Loka-Podpeč-Rakitovec. S tem se je povečala možnost, da bi podorni material dosegel državno cesto, kar bi predstavljajo veliko nevarnost za udeležence v prometu, posledično pa bi lahko kamenje doseglo tudi višje ležeče stanovanjske objekte.

Z geologom so se na Mestni občini Koper sestali tudi podžupan Mestne občine Koper Danijel Cep, poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Koper Vilij Bržan, predsednik krajevne skupnosti Črni Kal Janko Sever in predstavniki pristojnih služb ter se dogovorili, da bo koprska občina nemudoma pristopila k izvedbi najnujnejših interventnih ukrepov. Tako bo že v teh dneh pričela s pripravo dokumentacije za izgradnjo t.i. lovilnega nasipa in jarka, ki bo preprečeval kotaljenje kamnitih gmot po pobočju, izvedbo katerega bo financirala iz rezervnega sklada Mestne občine Koper, namenjenega odpravi posledic naravnih nesreč. Ker gre za višji znesek, po prvih izračunih naj bi vrednost presegala 100 tisoč evrov, bo moral sredstva odobriti tudi občinski svet koprske občine, ki bo o tem odločal že prihodnji teden.

Vsekakor pa bo nato potrebno pristopiti tudi k celoviti sanaciji tega območja, Direkcija RS za ceste je tako že naročila izdelavo projektne dokumentacije PZI za sanaciji brežin »Podpeč – Bezovica«, nakar se bosta skupaj z Mestno občino Koper dogovorili še o višini sofinanciranja sanacijskih del.