DomovArhivNa Škofijah se dela s polno paro

Na Škofijah se dela s polno paro

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Ena večjih naložb, ki jo bo občina izpeljala v tem letu je namreč tudi nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture oziroma kanalizacije na preostalem delu Spodnjih Škofij in zaselka Čuki. Prva etapa, v okviru katere je občina kanalizacijsko omrežje že uredila na delu Škofij, je bila sklenjena leta 2011, nadaljevanje, pa se je, predvsem zaradi pridobitve potrebnih evropskih sredstev in dolgotrajnega postopka pridobivanja služnostnih pravic, ki so bile osnova za nemoteno izvedbo projekta, zavlekla vse do decembra 2014.

Na javnem razpisu, ki ga je občina objavila v letu 2014, je bilo izbrano podjetje Adriaing iz Kopra, ki bo skupaj z gradbenima partnerjema, podjetjema CPK in Grafist, naložbo izpeljalo do konca avgusta letos. V okviru te naložbe bodo tako zgradili 1.218 metrov fekalnih kanalov s pripadajočo infrastrukturo (jaški), ki bodo priključeni na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije – Iplas – Centralna čistilna naprava, in 425 metrov meteorne kanalizacije. Poleg tega pa naložba predvideva tudi izgradnjo 87 hišnih priključkov v dolžini 1.968 metrov, za približno 410 prebivalcev, in rekonstrukcijo 1.150 metrov obstoječega vodovodnega omrežja na tem območju.

Vrednost vseh del znaša slabih 1,2 milijona evrov, od katerih je dobršen del, 570 tisoč sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, večji delež pa prispeva Mestna občina Koper.

kanalizacija

MOK za celovito komunalno ureditev zaledja

Prvi korak k celoviti ureditvi okoljske infrastrukture koprske občine je nedvomno predstavljala gradnja nove centralne čistilne naprave na Serminu. Njena kapaciteta, ki znaša 84.500 populacijskih ekvivalentov in poleg Mestne občine Koper pokriva tudi območje Občine Izola, je bila osnova za nadaljnjo komunalno ureditev obeh občin. Sledile so številne naložbe v kanalizacijski sistem in vodovodno omrežje na celotnem občinskem teritoriju, med večje pa nedvomno sodi prav komunalna ureditev območja Škofij. Občina je tako v letu 2011, v okviru prve etape komunalne ureditve tega območja, kanalizacijsko omrežje vzpostavila v pretežnem delu Spodnjih Škofij in v zaselku Fortezza v skupni dolžini 2.175 m, kjer je deloma že bil zgrajen ločen sistem omrežja fekalne kanalizacije. Zgradila je tudi 58 novih hišnih priključkov za 104 gospodinjstva s 317 prebivalci, 1.977 metrov meteorne kanalizacije in obnovila 518 metrov javnega vodovodnega omrežja.