DomovArhivNedopusten poseg v suverenost občine

Nedopusten poseg v suverenost občine

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Čeprav je večji del koprske opozicije skušal poseg  državne kriminalistične službe za terorizem in ekstremno nasilje v suverenost občine oziroma njenih zaposlenih  minimizirati in ob tem krivdo za to pripisati slabim odnosom med občinsko upravo in državnimi organi, za katere je po njihovo seveda kriva občina,  pa je bil sklic včerajšnje izredne seje edini pravi odgovor  na ta škandal brez primere. Zadnji dogodek, ko je vodja oddelka za terorizem in ekstremno nasilje uprave kriminalistične policije Albert Černigoj zaradi rutinskega ogleda na podlagi prijav koprske občinske inšpekcije predstojnika občinskega inšpektorata Ljubišo Mihajlovića na uradni pogovor povabil kar v bližnji kafič, v nasprotnem primeru pa bi ga na pogovor prisilno privedli,  je bil sicer le kaplja čez rob dolgoletnega dogajanja.

Občinski svetniki so na seji podprli predlagane sklepe, da je šlo v konkretnem primeru za nesprejemljiv in nedopusten pritisk na občinski inšpektorat Mestne občine Koper. Ob tem so ocenili, da tovrstna ravnanja grobo posegajo v avtonomijo lokalne samouprave, pristojnim državnim institucijam pa so predlagali, naj ugotovijo zakonitost, strokovnost ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Od njih tudi pričakujejo odgovor, ali so bili v konkretnem primeru podani znaki korupcije oziroma koruptivnega delovanja uradnih oseb ali morebitne storitve kaznivega dejanja. Minister za notranje zadeve in generalni direktor policije naj v skladu s svojimi pristojnostmi v konkretnem primeru odredita ustrezen nadzor nad ravnanjem uradnih oseb pri izvajanju policijskih pooblastil. Komisiji za preprečevanje korupcije občinski svetniki predlagajo, naj prouči, ali so v konkretnem primeru podani znaki korupcije oziroma koruptivnega delovanja uradnih oseb, državnemu tožilstvu pa, naj prouči ravnanje policije in oceni ali ni le-ta storila kaznivo dejanje.

 

Pred sejo se je sestal tudi varnostni sosvet, na katerem so vodja Občinskega inšpektorata Ljubiša Mihajlovič, občinski inšpektor Peter Donaval in župan Mestne občine Koper Boris Popovič članom varnostnega sosveta podrobneje predstavili sosledje dogajanja.  Tudi  varnostni sosvet so seznanili z nesprejemljivim in nedopustnim pritiskom vodje Oddelka za terorizem in ekstremno nasilje Uprave kriminalistične policije  Alberta Černigoja in njegovega sodelavca na Občinski inšpektorat Mestne občine Koper, ki se je zgodil v četrtek, 6.2.2014. Povod za pritisk, ki ga je bil deležen vodja inšpektorata Mestne občine Koper Ljubiša Mihajlovič,  je bil terenski ogled več zemljišč, med njimi tudi parcel v neposredni bližini zemljišč v lasti nekdanjega kriminalista Ljubimka Volmuta in vodje koprskih kriminalistov Deana Juriča, ki ga je skupaj z Mihajlovičem opravil inšpektor Peter Donaval. Nekaj dni po ogledu, v okviru katerega je bil sprožen tudi inšpekcijski postopek, je vodja Občinskega inšpektorata Mestne občine Koper, prejel klic s strani Alberta Černigoja, vodje oddelka za terorizem in ekstremno nasilje in povabilo na informativni pogovor v gostinski lokal ob sedežu Policijske uprave Koper, na katerega se je moral odzvati, saj sta ga seznanila, da bi ga v nasprotnem primeru sicer privedla. Kot je povedal občinski inšpektor Peter Donaval, je Občinski inšpektorat Mestne občine Koper že zaradi narave njihovega dela večkrat podvržen pritiskom s strani Protikorupcijske komisije, Informacijskega pooblaščenca in drugih institucij. Znano je, da so se nekateri zaposleni v občinskem inšpektoratu tudi znašli v raznih sodnih postopkih, v katerih pa so bili vedno oproščeni. »Da pa zaradi našega dela intervenira nacionalni Oddelek za terorizem in ekstremno nasilje Uprave kriminalistične policije, pa je res nesprejemljivo«, je dejal Peter Donaval. Ker so se vsi prisotni strinjali, da je prioriteta varnost vseh občank in občanov ,so potrdili predloge sklepov občinskega sveta.