DomovArhivNepovraten denar za kmetijstvo

Nepovraten denar za kmetijstvo

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper tudi letos vabi vse upravičence, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za dodelitev sredstev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper, do 6. novembra oddajo vlogo za pridobitev finančne pomoči v obliki nepovratnih sredstev.

Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme in državnih pomoči po Uredbi »de minimis« za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper -, je uresničevanje ciljev razvoja kmetijstva na območju Mestne občine Koper.

Gre za 43 tisoč evrov pomoči, od tega 6 tisoč evrov za urejanje kmetijskih zemljišč, 5 tisoč evrov za projekte povezane z razvojem podeželja, 20 tisoč evrov za kompleksne subvencije v kmetijstvu in 12 tisoč evrov za ukrepe za tehnično pomoč.

Pogoji za dodelitev sredstev, merila za izbor, upravičenci, rok in način prijave na razpis ter posamezni ukrepi, ki se sofinancirajo, so razvidni iz razpisne dokumentacije, ki je na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, na sedežu Kmetijsko svetovalne službe Koper, Ulica 15. maja 17, Koper ter na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si.