DomovArhivObčina brani interese svojih prebivalcev

Občina brani interese svojih prebivalcev

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Celotna zgodba zadeva delitev luške koncesnine, natančneje tretjo točko 15. člena »Uredbe
o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču.« Ta med drugim določa, da se delež koncesijske dajatve, ki se plačuje občinam razdeli »sorazmerno s površino kopenskega dela pristanišča, ki se nahaja na območju posamezne občine.« Uredba , za katero celo njeni soustvarjalci trdijo, da je nastala na hitro, nosi letnico 2008. V Mestni občini Koper zdaj predlagajo spremembo same uredbe, pa tudi, da bi do končne odločitve Ustavnega sodišča koncesnino delili po številu prebivalcev kot to določa zakon o lokalni samoupravi.

Ogorčenje pravovernih medijev je povsem nepotrebno. Nobena skrivnost namreč ni, da Mestna občina Koper že ves čas postopka v zvezi z ustanovitvijo občine Ankaran ugotavlja, da novo nastala občina, ki jo je ustanovilo Ustavno sodišče, posega v zgodovinska dejstva tega prostora in v interese prebivalcev Mestne občine Koper. Ne nazadnje tudi župan MOK Boris Popovič, poleg vseh odločitev, deklaracij in sklepov občinskega sveta o tej problematiki, vseskozi ponavlja, da je morebitna delitev prihodka iz Luke Koper po teritorialnem načelu nepravična. Posledice take delitve bi namreč bile, da bi imela Mestna občina Koper v sedanjih okvirih in njenih 51 tisoč prebivalcev, enako višino prihodka iz tega naslova kot občina Ankaran oziroma zgolj 3000 prebivalcev, kolikor jih živi na njenem območju. Neizpodbitno dejstvo je, da so zdaj in tukaj negativni vplivi koprskega pristanišča enormno večji v starem mestnem jedru in bližnjih koprskih naseljih kot pa v Ankaranu. Tudi velika večina novih naložb v koprski Luki, med njimi dodatno povečanje prvega pomola in nov vhod v Luko Koper, neposredno zadeva prebivalce Mestne občine Koper, kar še dodatno potrjuje ugotovitve Mestne občine Koper in utemeljuje njene zahteve po drugačni delitvi luškega denarja. Ne nazadnje zakonodaja in drugi predpisi določajo, da je koncesijska dajatev v bistvu renta prebivalcev za negativne okoljske vplive, ki so jim ti podvrženi in jih trpijo.

Res je sicer, da se Mestna občina Koper v zadnjih dveh mesecih s predstavniki nove občine pogovarja o načinih in pogojih delovanja Ankarana od 1. januarja 2015 naprej in da se ob tem odpirajo tudi teme, ki zadevajo prihodke iz Luke Koper. Kot pribito pa drži tudi, da ko se dve stranki o kateri koli odprti zadevi dogovarjata in dogovorita sporazumno, odpadejo potrebe po morebitnih sodnih sporih oziroma je pričakovati, da se odprti sodni postopki ustavijo.