DomovArhivPodpisan dogovor o razširitvi Bertoške vpadnice v štiripasovnico

Podpisan dogovor o razširitvi Bertoške vpadnice v štiripasovnico

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Z danes sklenjenim Dogovorom o razširitvi Bertoške vpadnice v štiripasovnico (Dogovor), ki so ga podpisali Ministrstvo za infrastrukturo, Družba za avtoceste RS, Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Koper, so podpisniki začeli postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo dolgo pričakovane razširitve Bertoške ceste (vpadnice), ki je vedno bolj obremenjena s tovornim prometom.

Koper, 25.07.2016 MOK, Mestna obèina Koper, župan Boris Popoviè in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšiè. Ministrstvo za infrastrukturo, Mestna obèina Koper, Dars in direkcija za infrastrukturo so danes v Kopru podpisali dogovor o razširitvi bertoške vpadnice s sedanje dvopasovne ceste v štiripasovnico.

Bertoška vpadnica, ki smo jo zgradili pred leti, je bila mišljena začasno, prav tako je bil današnji luški vhod začasen, ker je bila še pred vstopom v mesto planirana Serminska vpadnica, ki pa je v vseh teh letih zaradi številnih zapletov ni bilo možno izvesti. Zato smo se z vsemi vpletenimi dogovorili, da moramo nekaj ureniti, ker je promet na bertoški vpadnici z leti postal neznosen. Pogovori so trajali in so bili težki, saj smo morali menjati plane in način razmišljanja, vendar sem zelo zadovoljen, da je prišlo do današnjega dogovora, saj pomeni neprimerno lažji razvoj Luke Koper in boljše bivanje vseh naših prebivalk in prebivalcev ter obiskovalcev našega mesta,“ je dejal župan Mestne občine Koper Boris Popovič, ki je pri tem izpostavil še povečanje prometne varnosti in obveznost vseh vpletenih, da storijo čim več za ureditev prometne infrastrukture, ki bo do največje mere zmanjšala možnost nastanka prometnih nesreč s smrtnim izidom, kar se je v Kopru v veliki meri v zadnjih 14 letih že storilo in kar velja tudi za Bertoško vpadnico. Cesta je namreč zelo ozka in prometna, zato praktično ni prostora za napake, je dodal Popovič.

Postopek priprave projektne in investicijske dokumentacije, ki je ocenjen na približno 150 do 200 tisoč evrov, bo vodila in financirala Mestna občina Koper. Gre za sredstva, ki se bodo „založila“ do pridobitve gradbenega dovoljenja in investicijske dokumentacije in jih bo Družba za avtoceste v RS povrnila.

Župan Mestne občine Koper Boris Popovič je pri tem pojasnil, da gre za mehanizem, ki je namenjen pospešitvi pridobivanja dokumentacije, ki je nujno potrebna za čim hitrejši začetek gradnje. Pri tej točki se je Luka Koper umaknila od podpisa štiripartitnega dogovora, saj meni, da ni zagotovila o povrnitvi založenih sredstev.

Moram povedati, da mi je žal, da je trajalo še več časa zaradi nesodelovanja oz. slabega sodelovanja Luke Koper. Uprava je sicer ves čas sodelovala, ko pa je prišlo do podpisa petpartitnega dogovora jih enostavno ni bilo več. Glede na to, da DARS do pridobitve gradbenega dovoljenja ne sme financirati pridobivanja dokumentacije, smo se dogovorili, da bo to Luka Koper naredila in je bila del dogovora, ampak enostavno niso nikakor zmogli financirati tega dela v višini 150 do 200 tisoč evrov, ki bi jih DARS povrnil po pridobitvi gradbenega dovoljenja,“ je vlogo Luke Koper pojasnil Popovič. Koprski župan je še povedal, da je Luka Koper pri tem obravnavala še drugačen način financiranja in pridobivanja dokumentacije, in sicer z donacijo, ki bi jo namenila Mestni občini Koper in jo kasneje tudi dobila povrnjeno, vendar so si tudi pri tem premislili. „Vse insinuacije s strani Luke Koper, da mi zaviramo nov vhod ali nove povezave, niti slučajno in nikdar niso bile resnične“, je še dejal Popovič.

S podpisom Dogovora je bil zelo zadovoljen tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, ki se je zahvalil koprskemu županu Popoviču, ker „je pravzaprav pomagal, da se je naredil zadnji korak, da ta sporazum lahko danes podpišemo. Zadeva se je kar dolgo pripravljala; najprej v obliki petpartitnega sporazuma, vendar zaradi določenih zadržkov Luke Koper do realizacije ni prišlo. Sedaj imamo pred sabo štiripartitni sporazum, ki ga poleg ministratva za infrastrukturo podpisujejo še DARS, DRI in Mestna občina Koper. Ta sporazum predstavlja temelj za izvedbo nadaljnjih aktivnosti, da se vzpostavi prepotreben dodaten dovoz do pristanišča, ki se še vedno navezuje preko enega vhoda.

Koper, 25.07.2016 Bertoška vpadnica katero bodo razširiliv štiripasovnico, cesta

Računamo tudi, da bodo vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev drugega vhoda čim prej stekle, da bo tudi ta vpadnica zafunkcionirala in dejansko predstavila razbremenitev samega dostopa do mesta Koper, ki je danes nesorazmerno obremenjeno z luškim transportom. Danes je to pomemben korak na poti do realizacije te pomembne vpadnice. Gre za širitev obstoječe dvopasovne ceste v štiripasovno cesto, zraven se bodo uredile še druge pomembne navezave, kot je t. i. ankaranska vpadnica. Urejajo se vsi koraki od priprave same dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev zemljišč, investicijske dokumentacije in potem tudi sama izvedba gradnje, kar bo v pristojnosti DARS, ki bo cesto prevzela v upravljanje,“ je pred podpisom Dogovora dejal minister Gašperšič.

Danes sklenjen dogovor je primer dobre prakse sodelovanja z ministrstvom

Ob robu podpisa današnjega sporazuma sta župan Popovič in minister Gašperšič izpostavila pomen podpisa današnjega Dogovora, do katerega je prišlo po konstruktivnem dogovarjanju vseh deležnikov. Pri tem sta omenila težave in odprte pravne spore pri izgradnji drugega vhoda v pristanišče. Kot je znano, bi do izgradnje dveh novih vhodov v pristanšče lahko prišlo relativno hitro, vendar sta tako srminski, kot bertoški vhod obremenjena z določenimi pravnimi spori. Prvi z zasebnim lastnikom zemljišč, ki že vrsto let zavira zaključek priključka Srmin iz hitre ceste, drugi zaradi odprtega pravnega spora glede lastništva zemljišč med Mestno občino Koper in državo.

Ne morem prisiliti ministrstva in vse v državi, da se strinjajo z mano. Če smo na sodišču, smo pač na sodišču in se moramo dogovoriti“, je pojasnil Popovič. „Stavbno pravico lahko podeli tisti, ki je lastnik zemljišča, če tukaj torej ni jasno kdo je, se je treba okrog tega dogovoriti. Ta dogovor se pripravlja, je na mizi, okrog njega se pogovarjamo, računam, da bomo tudi te rešitve imeli na mizi,“ je optimistično dejal minister Gašperšič in dodal, da „iščemo rešitve, se premikamo naprej, tako da ko bo vpadnica zgrajena, sem prepričan, da bo tudi eden od vhodov v Luko Koper tudi že zgrajen“. Popovič je pripomnil, da je uprava Luke Koper že izgubila veliko časa, ker se ni primerno dogovorila z lastnikom zasebnih zemljišč na Srminu, družbo Finali in ni pripravila načrtov ter druge infrastrukture za nov vhod v pristanišču na Serminu. „Občina je z njim že uspela in smo prišli do izvršbe,“ je dodal Popovič, ki je prepričan, da en sam človek že vrsto let zavira razvoj pristanišča in izgradnjo novega vhoda, za katerega je že pred leti bil izbran celo izvajalec.

Gašpar Gašpar Mišič, nekdanji predsednik uprave Luke Koper in svetovalec koprskega župana Popoviča je spomnil, da so do ideje o financiranju projektne dokumentacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradbno štiripasovne Bertoške vpadnice prišli lani, vendar Mestna občina Koper tega ni zmogla financirati, ker ni imela sprejetega proračuna zaradi začasnega financiranja iz naslova urejanja delitvene bilance z Občino Ankaran. „naj bi to financirala Luka Koper in bi pridobili leto dni. Mnogi govorijo, kako se mudi in kako sta krivi ministrstvo in občina, dejstvo je, da bi se nekateri ljudje, ki so na mestih, konkretno v upravi Luke Koper, morali znati odločiti“, je povedal Gašpar Mišič.

Kljub dobri novici, provokacije novinarjev Dela in Primorskih novic

Tudi današnje srečanje so spremljale neutemeljene in provokativne opazke ter vprašanja novinarke Primorskih novic in koprskega dopisnika Dela, ki sta kljub uspehu Mestne občine Koper in ostalih podpisnikov Dogovora, tudi v tem primeru želela postaviti v slabo luč ravno Mestno občino Koper in koprskega župana Borisa Popoviča.

Novinarka Primorskih novic je namreč na novinarski konferenci navedla neresničen podatek, da naj bi Luka Koper sicer pristala na financiranje pridobivanja projektne dokumentacije, vendar v zameno za garancijo, ki naj bi bila izdana ravno na dan podpisa domnevnega tripartitnega sporazuma na Ministrstvu za infrastrukturo.

Tako minister Gašperšič kot koprski župan Popovič sta obstoj sporazuma ali sploh garancije kategorično zanikala. „To garancijo bi dobili s podpisom današnjega sporazuma, kakšnih dodatnih garancij pa ni bilo možno dati. Ne vem o kakšnem podpisu govorite,“ je presenečeno dejal Gašperšič.

Informacijo o garanciji je presenečeno komentiral tudi župan Popovič, ki je dejal:

„ni nobene garancije, kakšna garancija? O kakšni garanciji spet govorite? Še nikdar nismo govorili o garanciji. V vašem časopisu (Primorske novice, op. a.) lahko pišete marsikaj, ampak zdaj govorimo o resnici. Eno je resnica, drugo je vaš časopis. Kar piše v vašem časopisu, mene niti slučajno ne zanima. Ne verjamem, da je to, kar piše v vašem časopisu, izjava Luke Koper. Dejstvo je, da tukaj ni nobene garancije, ker nikoli nismo govorili o nobeni garanciji. Če pride do gradbenega dovoljenja, bomo mi ta denar dobili nazaj, v nasprotnem primeru pa ne. Mi nimamo popolnoma nobene garancije in Luka Koper ne bi imela nobene garancije in to je dejstvo“.

Nič boljši ni bil koprski dopisnik Dela, ki je krivca za neizgradnjo novega vhoda v pristanišče spet našel v Borisu Popoviču in ne pri tistih, ki so dejanski zaviralci nadaljevanja projektov. Trditev novinarja, da Luka Koper ne more pristopiti k naročanju projektne dokumentacije za izgradnjo novega vhoda v pristanišče zaradi nedodelitve stavbne pravice s strani Mestne občine Koper, namreč ne drži. „Jaz moram gledati interes občine in če naša pravna služba meni, da je to naše, je naše. Jaz ne morem prisiliti vse, ministra in ostale, da razmišljajo kot mi“.

Popovič je nato še izpostavil, da Primorske novice vsa leta delajo veliko publiciteto osebi, ki zavira razvoj pristanišča in gradnjo novega vhoda na Srminu. Zaradi iste osebe se z načrtovanim novim vhodom na Bertoški vpradnici išče alternativa zaradi nesmiselne blokade enega človeka.