DomovArhivPozitivne novice glede financiranja in razvoja infrastrukture Univerze na Primorskem

Pozitivne novice glede financiranja in razvoja infrastrukture Univerze na Primorskem

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Včeraj sta minister za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dr. Jernej Pikalo in rektor Univerze na Primorskem (UP) prof. dr. Dragan Marušič s svojima ekipama obiskala območje Kampusa Livade v Izoli, ki nosi na sebi dediščino slabega finančnega načrtovanja iz preteklosti.

Gre za prvi slovenski univerzitetni kampus, ki ga UP gradi v Izoli. Po prvotnih načrtih obsega štiri stolpiče, v katerih se bosta izvajali pedagoška in raziskovalna dejavnost. Poleg tega bodo v kampus umeščene še namestitve za študente, telovadnica in skupni prostori. Od naštetih je že zgrajen prvi stolpič, stavba A, za čigar dokončanje je potrebno stavbo opremiti z notranjo pohištveno, laboratorijsko in informacijsko opremo. Za to opremo bi primorska univerza potrebovala približno 3 milijone evrov, ki so že od leta 2007 zagotovljena s poroštevnim posojilom, pri katerem se že vsa leta čaka na soglasje Ministrstva za finance. 

Minister dr. Jernej Pikalo je bil ob obisku kampusa navdušen nad tem, da dela dobro napredujejo. Po njegovih besedah gre pri Kampusu Livade za povsem nov koncept, ki ga v Sloveniji še nimamo. Poudaril je: »Naša skupna naloga je, da najdemo sredstva za opremo, zato da lahko prvi del dokončamo. Na MIZŠ se bomo za to potrudili in upam, da to uspemo urediti še v času našega mandata.« 

Predstavniki ministrstva, ki so se udeležili včerajšnje seje senata univerze, so na začetku seje senatorjem predstavili predlog Zakona o visokem šolstvu (ZViS). Pri tem je potrebno poudariti, da je vanj vključen tudi predlog UP, ki ob povečanju proračunskih sredstev za visoko šolstvo predvideva izravnavo razlik v financiranju slovenskih univerz, do katerih je prišlo ob financiranju na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov zaradi neupoštevanja principa glavarin, ki je zapovedan v 73. členu obstoječega ZViS. Po izračunu gre za dobra 2 milijona evrov. Predlagatelji zakona so s tako posodobitvijo zakonodaje prisluhnili potrebam mlade univerze, ki je večino let svojega obstoja podfinancirana in kot taka razvojno ogrožena.

Minister je povedal, da je ob predstavitvi predloga novega Zakona o visokem šolstvu dobil še nekaj dobrih idej in pripomb pri oblikovanju zadnjega osnutka zakona. Rektor prof. dr. Dragan Marušič je po zaključeni diskusiji povzel pomembna izhodišča, ki bi jih bilo smiselno upoštevati v novem ZVIS: »Potrebno je najti rešitev pomembnega vprašanja izrednega študija, ki je za Pedagoško fakulteto in Fakulteto za vede o zdravju ter, nenazadnje, univerzo v celoti iz vsebinskih in finančnih razlogov ključnega pomena, saj s tem nadomešča izpad finančnih sredstev iz proračuna. V zvezi s sprejemanjem novega ZViS pa sem predvsem zadovoljen zaradi upoštevanja na rektorski konferenci usklajenega predloga UP, ki omogoča izravnavo razlik v financiranju univerz.«