DomovArhivVrhovno sodišče ugodilo zahtevi občine za revizijo

Vrhovno sodišče ugodilo zahtevi občine za revizijo

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Ob tem je  razveljavilo sodbi okrožnega in višjega sodišča v Kopru, ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.  Vrhovno sodišče je tako v celoti pritrdilo argumentom, da Mestna občina Koper s tem, ko je prejela v upravljanje  posamezne  ceste in vpadnice, ki vodijo v Luko Koper, ni prejela ustreznega nadomestila za razlaščene nepremičnine. Nenazadnje predstavlja upravljanje cest za občino le breme.

Leta 2006 je država Mestno občino Koper razlastila za več kot 12 tisoč  kvadratnih metrov zemljišč, na katerih je med drugim zgradila Bertoško vpadnico,  severni del Ankaranske vpadnice, viadukt,  ter tri krožišča.  Že takrat je Mestna občina  Koper pričakovala odškodnino za odvzeto zemljo, bodisi v obliki nadomestnih zemljišč bodisi denarno odškodnino.  Dve leti zatem je država občini  predala v upravljanje  in v vzdrževanje 1. fazo navezave Luke Koper na avtocestno omrežje v obsegu 185 tisoč kvadratnih metrov.  Država je prepričana, da je s tem dejanjem  oškodnino plačala v naravi. V občini se s tem ne strinjajo, saj vpadnice v upravljanju niso nadomestne nepremičnine, ki bi jih šteli kot nadomestilo v naravi. Od vsega začetka tudi trdijo, da  vrnitev nepremičnine v upravljanje ne pomeni lastninske pravice, upravljanje namreč ni enako lastništvu. V konkretnem primeru upravljanje pomeni le dodatne obveznosti, odgovornosti in stroške. V občini so prepričani, da lastninske pravice na razlaščenih nepremičninah ni mogoče nadomestiti. To bi bilo mogoče le s plačilom odškodnine.

PREBERITE SI ŠE:

Sklep Vrhovnega sodišča