DomovArhivVsake oči imajo svojega malarja

Vsake oči imajo svojega malarja

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Na dnevnem redu včerajšnje seje občinskega sveta je bila tudi informacija o nakupu poslovnih deležev družb Adriafin in Primorske novice. Čeprav je bila k točki priložena pisma obrazložitev koprske Komunale, je razloge in videnja obširno razložil tudi v. d. direktorja Komunale Koper Gašpar Gašpar Mišič.

Kot je znano, je Komunala kot javno podjetje, ki je v celoti v lasti Mestne občine Koper in deluje v lokalnem okolju, za nakup poslovnih deležev v obeh podjetjih zainteresirana zaradi zagotavljanja razvoja na gospodarskih področjih, ki so vpeta in tradicionalna za to lokalno okolje.

Družba Adriafin d.o.o. ima 77,74 % poslovni delež v družbi Vinakoper d.o.o. Ta družba razvija vinarsko in vinogradniško dejavnost in je eden pomembnejših gospodarskih stebrov v lokalnem gospodarskem okolju. Komunala kot  javno podjetje želi z nakupom deleža v družbi – imetnici večinskega poslovnega deleža družbe Vinakoper, zagotoviti tudi stabilno lastniško strukturo, s ciljem zagotovitve dolgoročnega uspešnega poslovanja družbe Vinakoper in nadaljevanje njenega poslanstva tudi v prihodnje. “Z nakupom poslovnega deleža želimo ohraniti, nadaljevati in še naprej razvijati dolgoletno dejavnost Vinakopra ter s tem ohranjati vinogradniško krajino in identiteto kraja, poznanega tudi kot „dežela refoška“. S tradicionalno prisotnimi dejavnostmi in razvojem Vinakopra se poistovetijo tudi naši občani, ki so razvoj družbe v tem okolju, vedno jemali tudi kot svoj osebni razvoj in je zato ta tudi v njihovem interesu,” je dejal Mišič.

Kot pravi, so se kapitalski prevzemi v preteklosti pogosto izkazali negativno (npr. prevzemi v turizmu) in so imeli za posledico celo prenehanje izvajanja določenih dejavnosti, s tem pa oslabitev regijskega gospodarstva. V bistvu gre pri nakupu za vprašanje ohranitve  identitete. »Kot direktor javnega in družbeno odgovornega podjetja, ki upravlja z javnimi sredstvi, si ne morem zatiskati oči pred realno možnostjo, da bi se tudi prevzem Vinakopra slabo končal, med drugim tudi zaradi pasivnosti lokalne skupnosti ob prevzemanju gospodarskih družb, ki so v preteklosti zagotavljala socialno stabilnost in razvoj našega okolja”, je rekel Mišič.

Za nakup poslovnega deleža družbe Primorje d. d. – v stečaju, ki predstavlja 16,9149 % osnovnega kapitala v družbi Primorske novice, d.o.o. Koper, s.r.l. Capodistria, je Komunala Koper zainteresirana, ker je ta družba izdajatelj časopisa Primorske novice, ki je dnevnik s pretežno lokalnimi vsebinami in gradnik vrednot prebivalcev v našem okolju.

Časopis z dolgoletno tradicijo v lokalnem okolju ima velik pomen za obveščenost javnosti, za razvoj gospodarskih in drugih dejavnosti ter za razvoj in prepoznavnost našega lokalnega okolja kot celote. Z nakupom deleža v družbi Primorske novice želi Komunala Koper zagotoviti transparentno, javno in dolgoročno stabilno lastništvo, ki bo omogočilo nadaljnji razvoj neodvisne regijske založniške dejavnosti.

Namen naložbe ni zgolj ustvarjanje dobička, ampak bi kot javno podjetje na prvo mesto postavili javni interes in šele nato dobiček. Namen je torej zagotovitev dolgoročno finančno vzdržnega in stabilnega poslovanja družbe Primorske novice, kar bo ne nazadnje imelo pozitivne učinke na zaposlene, da niso stalno obremenjeni in pod pritiskom lastnikov.

Kot zapisano, je direktor na seji obširno razložil svoje videnje, kar pa nekaterim, zlasti opozicijskim svetnikom oziroma svetnicam ni bilo všeč. Kot primer objavljamo posnetek Maje Tašner Vatovec iz Združene levice, poleg pa še razpravo direktorja Komunale. Mnenje naj si ustvari vsak sam.

Maja Tašner Vatovec

Gašpar Gašpar Mišič