DomovArhivZakaj državne organe moti Resnica o Rumeni noči?

Zakaj državne organe moti Resnica o Rumeni noči?

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Objavili smo vse dokumente in tudi vse telefonske prisluhe povezane s tem primerom ter tako omogočili javnosti, da si sama ustvari svoje mnenje in sama presodi, kaj je res in kaj laž. Ta naš korak k popolni transparentnosti pa je vzdražil številne iz državnega vrha, ki so bili šokirani nad tako drastičnim korakom, ki je povsem razgalil delovanje pravosodnega aparata proti Mestni občini Koper. In jasno je bilo, da lahko pričakujemo poskus represije s ciljem, da vso resnico umaknemo z našega portala.

Začelo se je s postopkom Informacijskega pooblaščenca, ki pa je svoj inšpekcijski nadzor utemeljil na povsem zgrešeni predpostavki. Čeprav je iz prispevka Resnica o Rumeni noči na našem portalu jasno, da smo objavili tajne telefonske prisluhe pridobljene iz kazenskega spisa in je bilo to poudarjeno tudi v medijih, je Informacijski pooblaščenec začel inšpekcijski nadzor na temelju popolnoma napačnega izhodišča. Tako so zapisali: “Pooblaščenec je bil tudi obveščen, da naj bi zavezanec (to je Mestna občina Koper op.ur.) ves čas snemal vse županove klice ter da lahko pogleda vse takšne klice.” In na tem stavku temelji njihov inšpekcijski nadzor.

Preberite si Poziv Informacijskega pooblaščenca.

To je seveda laž, saj Mestna občina Koper ne snema niti klicev župana Borisa Popoviča niti klicev kogarkoli drugega. Kdorkoli je o tem obvestil Informacijskega pooblaščenca je zato lagal in zato na laži temelji celoten postopek, s ciljem da se utiša naš portal in z njega umakne vse telefonske prisluhe, ki kažejo na čisto resnico o tem primeru. Pri tem je pomembno poudariti, da so bili telefonski prisluhi pridobljeni zakonito in da je iz njih umaknjena stopnja tajnosti, kar je javno potrdil tudi vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru Slavko Ožbolt. Prav tako je pomembno, da se ni pritožil nihče od tistih, ki so bili ujeti v prisluhih.

Na našem portalu bomo v rubriki Resnica nadaljevali s prikazovanjem votlosti vseh pravosodnih primerov, s katerimi se skuša kriminalizirati delovanje Mestne občine Koper in župana Borisa Popoviča. Nadaljevali bomo z objavljanem vseh (!) dokumentov in tako dosegli popolno transparentnost, ki bo javnosti omogočila, da sama presodi, kaj se je v teh primerih dejansko dogajalo. Zakaj bomo to počeli? Zato ker v teh primerih mediji ne opravijo svoje naloge, ki bi jo morali imeti v družbi. Namesto preučitve vseh dejstev in prikazovanja resnice, temeljijo medijski prispevki na lažeh in popačenju dejstev.

Zato objavljamo tudi vprašanja, ki nam jih je postavil Informacijski pooblaščenec in naše odgovore nanje.

1. Iz katerega vira, kdaj in na kakšen način ste pridobili posnetke telefonskih pogovorov, ki ste jih objavili na spletni strani https://ekopercapodistria.si/resnica/rumena-noc/?

Posnetki telefonskih pogovorov izvirajo iz kazenskega spisa Okrožnega sodišča v Kopru vodenega pod opravilno številko I K 57304/10. Ti pogovori so bili dostopni tako državnemu tožilcu, kakor vsem obtoženim in njihovim zagovornikom. Kakor je za časopis Delo podal izjavo vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kopru Slavko Ožbolt, je bila iz navedenih posnetkov telefonskih pogovorov umaknjena stopnja tajnosti. Glede na odmaknjenost zadeve pa vam ne moremo sporočiti, kdaj natančno in od katerega od prej navedenih upravičencev, ki so imeli dostop do navedenih telefonskih pogovorov, smo v fizični obliki prejeli obravnavane posnetke telefonskih razgovorov.

2. Na kateri pravni podlagi v smislu določbe 9. člena ZVOP-1 ste pridobili na predmetni spletni strani objavljene telefonske pogovore?

Kot izhaja iz odgovora na prvo vprašanje, ta primer nima nobene zveze z določbami 9. člena ZVOP-1.

3. Na kateri pravni podlagi v smislu določbe 9. člena ZVOP-1 ste predmetne posnetke telefonskih pogovorov javno objavili na spletni strani https://ekopercapodistria.si/resnica/rumena-noc/?

Kot izhaja iz odgovora na prvo vprašanje, ta primer nima nobene zveze z določbami 9. člena ZVOP-1.

4. Ali občina snema telefonske pogovore opravljene na katerikoli telefonski številki, ki pripada Mestni občini Koper? Če je odgovor da, pojasnite, na katerih tel. številkah se pogovori snemajo, s kakšnim namenom in na kakšni pravni podlagi se pogovori snemajo, na kakšen način so posamezniki seznanjeni s snemanjem ter kje in koliko časa se posnetki hranijo.

Ne. Mestna občina Koper ne snema telefonskih pogovorov.

5. Vaša morebitna dodatna pojasnila in dokumentacija v zvezi s predmetom nadzora.

Mestna občina Koper, naš župan Boris Popovič in številni drugi uslužbenci občinske uprave so že dolga leta deležni brutalnega blatenja s strani medijev na podlagi votlih pravosodnih postopkov, ki skušajo občinsko upravo v celoti, župana pa še posebej, prikazati v kriminalni luči. Mestna občina Koper deluje transparentno in v skladu z zakonodajo, kar kažejo tudi poročila Računskega sodišča RS in ostalih državnih organov. Kljub temu pa pravosodni organi in mediji ustvarjajo popačeno sliko in na ta način povzročajo izjemno škodo naši lokalni skupnosti.
Mestna občina Koper že leta izvaja aktivnosti v smeri tehnološke modernizacije in razvoja digitalne agende. Spletni portal ekoper.si je le eden od korakov v smeri izgradnje modernega digitalnega mesta. Namen portala je na moderen način informirati javnost o dogajanju v lokalni skupnosti ter pri tem vzpostaviti direktno in dvosmerno komuniciranje. Zato portal spodbuja komentiranje in deljenje vsebin prek družabnih omrežij in drugih digitalnih orodij. Poleg novic in uporabnih nasvetov je med rubrikami na portalu tudi Resnica, v okviru katere bodo javnosti na izčrpen način predstavljene tiste zgodbe, ki jih javnost ne more ustrezno poznati, saj so bili doslej lahko o tem informirani samo prek medijev, ki pa o teh vprašanjih pogosto lažejo.
Prvi prispevek v rubriki Resnica na ekoper.si je namenjen primeru Rumena noč. V tem prispevku smo prikazali čisto vse dokumente in tajne telefonske prisluhe, da bi si lahko javnost sama ustvarila svoje mnenje. Dokumentacija, ki smo jo objavili, je bila pridobljena na zakonit način!
Zaupanje v organe lokalne skupnosti je v današnji situaciji omajano. To povzroča mnoge težave pri delovanju javnih organov, kar še dodatno spodkopava možnosti za izhod iz trenutne gospodarske krize. Ključno je povrniti zaupanje in to doseči s polno transparentnostjo. Samo popolna transparentnost in prikaz celotne resnice dogajanja bodo lahko povrnili zaupanje ljudi v javne organe.
Zato smo prepričani, da je celovit prikaz tega primera s celotno (zakonito pridobljeno!) dokumentacijo absolutno v javnem interesu.