DomovArhivZakaj občina kupuje hotel?

Zakaj občina kupuje hotel?

Arhiv Preglej vse novice
Deli vsebino

Številni se sprašujejo, na čemu temelji ta odločitev in kaj bo občina počela s hotelom. Tema razburja javnost tudi v luči nedavnega stališča Računskega sodišča, da se lokalne skupnosti sploh ne bi smele mešati v gospodarstvo svojega okolja. Zakaj torej občina kupuje hotel?

Pred časom je podjetnik Japec Jakopin izpostavil, kaj je po njegovem največji uspeh župana Borisa Popoviča. Dejal je, da zanj ni na prvem mestu dejstvo, da je Koper urejen in prerojen. Da torej ne gre samo za konkretne dosežke, ki so vsem vidni. Poudaril je, da je največji uspeh že samo dejstvo, da je župan pokazal, da se da delati drugače. Da je tudi v takem družbenem in birokratskem sistemu, kot ga imamo v Sloveniji, mogoče lokalno skupnost upravljati uspešno. Največji uspeh torej izhaja iz primerjave z drugimi primeri v državi, ki delujejo v enakem sistemskem okolju, a ne tako uspešno kot Koper.

Zakaj tega modela uspešnosti iz javnega sistema ne bi prenesli tudi v realno gospodarstvo? Koga motijo ambicije občine, da na nekaj konkretnih primerih pokaže, kako je mogoče uspešno upravljati z gospodarskimi družbami? Gre namreč prav za to. Namen nakupa hotela Koper je pokazati, da je v Sloveniji mogoče dobro upravljati tudi gospodarske družbe v javni lasti.

Ali je to običajna poteza in ali lahko naštejemo vrsto podobnih primerov? Ne. To ni običajno, a saj tudi ne živimo v običajnih časih.

Če bi v Sloveniji končno imeli eno sposobno vlado, ki bi znala vzpostaviti ugodne pogoje za gospodarsko rast, če bi imeli razvit podjetniški duh, če bi tudi državno gospodarstvo bilo uspešno upravljano, če… potem bi se občina ukvarjala z upravljanjem javnih sistemov in omogočanjem gospodarskega razvoja temelječega na zasebnem gospodarstvu. Toda teh če-jev je preveč in dokler ne bodo izpolnjeni, lahko kakovostno lokalno gospodarstvo gradimo z intervencijo lokalne skupnosti.

Občina torej kupuje hotel predvsem zato, da na tem primeru pokaže model uspešnega upravljanja. Poleg tega ga kupuje po ugodni ceni in se lahko čez čas odloči, da ga proda po višji ceni in tako zasluži. Torej je nakup ekonomsko utemeljen in občina z njim pridobi pomembno premoženje na strateški lokaciji našega mesta. Že to je dovolj utemeljen razlog za uveljavitev predkupne pravice. Toda, kot sem napisal, je namen tega nakupa še širši. Pokazati, kako se uspešno upravlja z gospodarsko družbo v javni lasti. Pokazati nekaj, česar naše vlade že dolgo niso sposobne.

In kakšen so reference občine, na katerih temelji prepričanje, da bo to zgodba o uspehu? Ravno prenova in preporod Kopra v tem dobrem desetletju je osnovna referenca. Občina je pokazala sposobnost upravljanja s sistemi in projekti, pri čemer je ključna sposobnost vključitve tiste stroke, ki je za posamezen projekt potrebna.

Se res zdi tako nemogoče organizirati projekt na temelju občinskih izkušenj in v povezavi s stroko, denimo v sodelovanju z našo univerzo in drugimi institucijami v kraju? Ali ni občinska turistična organizacija že pokazala izjemne sposobnosti na področju organizacije dogodkov in marketinga? Zakaj je potem tako težko sprejeti dejstvo, da bo občina tem uspešnim temeljem in izkušnjam sposobna dodati še tisto stroko, ki je nujna za razvoj in delovanje hotela?

Občina uveljavlja predkupno pravico na hotelu Koper zato, ker je cena ugodna za premoženje, ki ga s tem pridobi, ter zato, da z organizacijo tega projekta pokaže model uspešnega upravljanja z gospodarskimi družbami v javni lasti. V prihodnjih mesecih bo javnost natančno obveščena o podrobnostih načrta. Vsekakor občinsko vodstvo tudi v tem primeru napoveduje uspešen projekt. In glede na preporod kraja v zadnjem desetletju ima za to prepričanje trdne temelje.