DomovNaši krajiFOTO IN VIDEO: Mestna občina Koper z rešitvami za brezdomce

FOTO IN VIDEO: Mestna občina Koper z rešitvami za brezdomce

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Odkar v Mestni občini Koper županuje Boris Popovič, je občina zaživela in doživela popoln preporod, kar pomeni, da opozicija enostavno nima zgodb, s katerimi bi spodnašala stolček koprskemu županu. Za nabiranje političnih točk tako izkorišča peščico brezdomcev, ki naj bi bili dokaz, da občina ne skrbi za socialno najšibkejše.

Zgodba o brezdomcih, ki jo je napletla opozicija, je popolnoma brez osnove in je neresnična. O ravno nasprotnih dejstvih pričajo številne dejavnosti, ki jih občina izvaja za pomoč brezdomnim osebam.

Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo Koper sofinancirajo Mestna občina Koper, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Občina Ankaran. Mestna občina Koper je med drugim zagotovila tudi prostor in sredstva za nakup in postavitev bivalnih kontejnerjev.

Opozicija izkorišča peščico brezdomcev, da bi pokazala, kako občina ne skrbi za socialno najšibkejše, a so njihovi očitki brezrealne  osnove. Foto: arhiv ekoper.si

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper zagotavlja brezdomcem začasno nastanitev oz. prenočitev (v bivalnih kontejnerjih), svetovanje, informiranje, individualno obravnavo, materialno pomoč (tudi s toplimi obroki) ter pomoč na terenu. Od leta 2014 je brezdomcem na voljo tudi dnevni center.

Župan Mestne občine Koper obiskal brezdomce

Ko je brezdomce pred časom obiskal župan Mestne občine Koper Boris Popovič obiskal, so izpostavili problem tistih nekaj ur, ki jih ne morejo preživeti v dnevnem centru. Država namreč ne namenja dovolj sredstev, da bi lahko zaposlili vsaj še enega strokovnega delavca, ki bi z njimi preživel tistih 5 ur dnevno, ko je center za obiskovalce zaprt. Občinske službe s pomočjo Rdečega križa Koper zato že iščejo primerno rešitev. 

“Ideja, da bi bil center na voljo brezdomcem skozi ves dan, se mi zdi dobra, sploh če bi to pomenilo, da se kateri izmed obiskovalcev ne bo vrnil k alkoholu. Skupaj pripravite program in rešitve, ki bi bile lahko tudi hitro izvedljive, jaz pa bom napravil vse, kar je v moji moči, da bomo to tudi izpeljali,” je na obisku brezdomcev pred časom povedal koprski župan Boris Popovič.

Nekateri se življenju na ulici ne želijo odpovedati

Cilj dnevnega centra je, da uporabniki kvalitetno preživijo dan, da se oskrbijo z materialno pomočjo, poskrbijo za osebno higieno ter se učijo in ohranjajo delovne navade, poleg tega pa v centru urejajo tudi svoj status.

Območno združenje RK Koper vzdržuje stike z brezdomnimi tudi na terenu in s tem zmanjšuje njihovo socialno, zdravstveno ter ekonomsko stisko. Uporabnike na terenu oskrbuje tudi z materialno pomočjo (hrana, oblačila, odeja ipd.).

Kot so poudarili v zavetišču, je žal veliko tudi takih, ki se življenju na ulici ne želijo odpovedati in zavračajo vsakršno pomoč. Kljub temu imajo tudi ti brezdomci možnost, da obiščejo dnevni center, a je žal ne izkoristijo. Raje se zadržujejo na ulici ali v okolici zavetišča, praga centra pa ne prestopijo.

“Veliko brezdomcev se sploh ne želi odmakniti od življenja na ulici. Sam vem, da je to velika sprememba stila življenja, vendar pa brez lastne želje in truda ne gre,” je poudaril brezdomec Kristjan Koželj.

V zavetišču so ob obisku župana znova poudarili, da je žal veliko takih, ki se življenju na ulici ne želijo odpovedati in zavračajo vsakršno pomoč. Foto: ekoper.si

Laž ima kratke noge

Že pred časom smo se odpravili med brezdomce v Kopru in ugotovili, da zgodbe, ki jih javnosti predstavljajo nekateri posamezniki, ne pijejo vode. Od zelo zanesljivega vira smo takrat izvedeli, da je brezdomec Alen Končnik, ki se v imenu koprskih brezdomcev tudi javno izpostavlja, zavrnil ponujeno prenočišče. Še več, na dan ko so bili v koprskem zavetišču pripravljeni na njegov sprejem, se sploh ni pojavil, se je pa na koncu vendarle odločil, da bo prejemnik dnevnega obroka.

Kot je povedala Irena Sirotič Dobrila, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Koper, se v program zavetišča lahko vključi vsak, ki to želi. 

Leta 2017 je RKS – OZ Koper obstoječi program nadgradilo z vzpostavitvijo nastanitvene stanovanjske podpore za brezdomne. V mestnem jedru Kopra je najelo bivalno enoto, v kateri je lahko nastanjenih 4 do 5 oseb. Gre za razvojni program z novo nastanitveno obliko za brezdomne, ki se od programa zavetišča razlikuje predvsem po večji usmerjenosti v spremembo in izboljšanje življenjskih razmer brezdomnih oseb na več področjih.

Irena Sirotič Dobrila, predsednica RK Območno združenja Koper, je poudarila, da so vrata zavetišča odprta vsem brezdomcem. Foto: ekoper.si

Zavrnjena pomoč

RKS-OZ Koper od leta 2013 do leta 2016 sicer beleži rast števila uporabnikov v posameznih podprogramih, vendar pa ugotavlja, da nastanitvene kapacitete zavetišča nikoli niso bile polno zasedene. V zimskem času še nikoli niso nikomur odklonili nastanitve, prav tako ne beležijo seznama čakajočih za to obliko pomoči. Zaradi nizkih temperatur so med drugim zagotovili dodatnih 5 kriznih ležišč za primer večjega povpraševanja, vendar pa doslej teh dodatnih kapacitet še niso koristili.

Irena Sirotič Dobrila nam je pred časom zaupala, da se na ulicah Kopra res zadržujejo brezdomne osebe, ki tudi prenočujejo na prostem. Gre za posameznike, ki jim je bila ponujena pomoč in nastanitev, a so jo zavrnili. Foto: Vojko Rotar

Na ulicah Kopra se res zadržujejo brezdomne osebe, ki tudi prenočujejo na prostem. Gre za posameznike, ki jim je bila ponujena pomoč in nastanitev, a so jo zavrnili. Vsi brezdomni namreč niso motivirani za vključitev v program in ne želijo sprememb v svojem življenju. Med njimi so tudi takšni, ki ne zmorejo slediti osnovnim pravilom nastanitve v zavetišču (npr. minimalnim higienskim standardom). Vsekakor pa imajo možnost izbire in lahko gredo kadarkoli na varno in toplo.

Brezdomci bodo varčevali

Ob obisku župana so se pogovarjali tudi o ceni bivanja v zavetišču. Brezdomci so se strinjali, da je cena za prenočišče primerna. Izpostavili pa so, da bi želeli nekaj denarja tudi prihraniti. Kristjan Koželj je županu povedal, da vsak mesec prihrani nekaj denarja.

Župan Boris Popovič je zato brezdomcem predstavil idejo, da bi 80 evrov mesečno, ki jih trenutno namenijo za prenočišče, dali na skupen računkjer bi vsak posameznik varčeval za dokončno osamosvojitev, stroške bivanja v zavetišču pa bi pokrila občina. Predlog že preučujejo občinske službe in si prizadevajo za čimprejšnjo realizacijo.

Koprski župan je brezdomcem med drugim obljubil ureditev nadstreška, ograje in okolice. Želja Mestne občine Koper in brezdomcev je, da bi v zavetišču stekel tudi ekološko obarvan program, o čemer se MOK in RK Koper že dogovarjata. Brezdomci bi tako lahko pridelovali sadje in zelenjavo, pridelke pa nato prodajali na tržnici.

Delavci Marjetice Koper so takoj po obisku župana zavihali rokave in pričeli s čiščenjem okolice zavetišča, danes so postavili tudi novo ograjo. Poleg tega so v zavetišču dobili tudi nove klopi, saj so bile stare že popolnoma dotrajane, in internetno povezavo. Zavetišče bo dobilo tudi še vsaj en bivalni kontejner.

Mestna občina Koper že od samega začetka podpira prizadevanja izvajalcev programov, Zavetišče za brezdomne osebe z individualno obravnavo in pomoč brezdomcem in tudi Društva za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Svit Koper.

V letošnjem letu je občina finančno in tudi sicer podprla nov razvojni program nastanitvene stanovanjske podpore brezdomnim, kar dokazuje, da problematiko brezdomstva aktivno spremljajo in jo tudi rešujejo.

Politično koordinirane akcije

Dejstvo je, da opozicija nima zgodb, s katerimi bi lahko spodkopavala Borisa Popoviča. Še brezdomci, ki so jih uporabili v svoji politično koordinirani akciji, so bili postavljeni na laž. Čudovit primer je ravno brezdomec Alen Končnik, ki je zavrnil ponujeno pomoč, kljub temu pa si je danes upal stopiti pred občino in zahtevati boljši jutri zase in za svoje štiri somišljenike. Logične razlage tu žal ni.

Občinski svetnici Olgi Franca, ki je glavna pobudnica te akcije, smo pred časom poslali vprašanja glede problematike brezdomcev, a do danes njenih odgovorov nismo prejeli. *

Odprta vprašanja za občinsko svetnico Olgo Franca