DomovNaši krajiJavni razpis za imenovanje direktorja Gledališča Koper

Javni razpis za imenovanje direktorja Gledališča Koper

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Razpisano je delovno mesto za direktorja Gledališča Koper.

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št.40/00, 30/01, 29/03 in Uradnega lista RS, št. 90/05) in  6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Koper (Uradne objave št. 40/2003) župan Mestne občine Koper objavlja razpis za imenovanje direktorja Gledališča Koper, na Verdijevi ulici 3, v Kopru.

Pogoji za prijavo

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:

–          univerzitetna izobrazba družboslovne smeri;

–          najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, ki dajejo izkušnje v poslovnem in umetniškem vodenju ter poznavanje področja dela gledališča in kulturne dejavnosti;

–          sposobnost za organiziranje in vodenje dela;

–          znanje slovenskega jezika;

–          znanje italijanskega jezika in enega svetovnega jezika.

Zakljuèna slovesnost praznovanja 50. obletnice ZKD MOK,

Kam poslati prijavnico?

Ob prijavi na razpis mora kandidat za direktorja predložiti program razvoja zavoda. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva objave razpisa na naslov Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom ”Razpis – direktor Gledališča Koper – Teatro Capodistria”.