DomovNaši krajiKoprska občina išče koncesionarje na področju zobozdravstva

Koprska občina išče koncesionarje na področju zobozdravstva

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je objavila javni razpis za podelitev skupno treh koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in zobozdravstvenega varstva mladine v Mestni občini Koper. Rok za oddajo ponudb za pridobitev koncesije se izteče v torek, 16. aprila.

Občina bo podelila dve koncesiji za zobozdravstveno varstvo odraslih v obsegu enega programa (koncesiji A in B) in eno koncesijo za zobozdravstveno varstvo mladine, prav tako v obsegu enega programa.

S podelitvijo treh dodatnih koncesij občina še povečuje dostopnost do zobozdravstvenih storitev.

Zainteresirani morajo ponudbe oddati za vsak posamezni razpisani program posebej.

Koncesionar se zavezuje pričeti z opravljanjem koncesijske dejavnosti najkasneje v roku šestih mesecev od pravnomočnosti odločbe o podelitvi koncesije. V nasprotnem primeru lahko občina z odločbo odvzame podeljeno koncesijo.

Koncesija se podeli za obdobje 15 let z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Postopek razpisa in obravnave ponudb vodi tričlanska strokovna komisija, imenovana s sklepom župana. Občina si sicer pridržuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere nobenega ponudnika.

Foto: Pexels