DomovNaši krajiMestna občina Koper ohranja certifikat kakovosti

Mestna občina Koper ohranja certifikat kakovosti

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Na Mestni občini Koper je pred dnevi potekala zunanja presoja sistema vodenja kakovosti občinske uprave skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015. Zunanja presojevalca iz presojevalske družbe Bureau Veritas med presojo nista ugotovila neskladnosti in sta za MOK priporočila ohranitev certificiranja.

Zunanja presoja je tudi letos ugotovila in potrdila, da sistem vodenja kakovosti v Mestni občini Koper dosega zastavljeno politiko in cilje organizacije ter je skladen s standardom ISO 9001:2015. Obseg presoje je obsegal sistem vodenja, izvajanja upravnih, strokovnih in organizacijskih postopkov občinske uprave Mestne občine Koper. Presojevalska ekipa je ugotovila, da je koprska občinska uprava vzpostavila in vzdržuje sistem vodenja v skladu z zahtevami standarda in dokazuje sposobnost sistema, da doseže politiko in cilje organizacije.

Sistem vodenja kakovosti poleg tega po obsegu in vsebini ustreza značilnostim tako zunanjega kot notranjega konteksta organizacije. Obseg dokumentiranih informacij je optimalen glede na kompetentnost zaposlenih, velikost organizacije in kompleksnost procesov. Presojevalca sta med drugim izpostavila, da MOK veliko pozornosti namenja zagotavljanju ustreznega števila zaposlenih s kompetencami in izkušnjami, potrebnimi za uspešno in učinkovito izvajanje poslovnih procesov.

Mineva sicer že 20 let, odkar se Mestna občina Koper ponaša s certifikatom kakovosti, saj ga je prvič pridobila leta 2003. To potrjuje, da se uveden standard kakovosti učinkovito izvaja, nenehno dopolnjuje in vzdržuje. Znova opravljena certifikacijska presoja je kazalec uspešnosti delovanja občinske uprave, ki izpolnjuje svoje poslanstvo in učinkovito implementira načrtovane.

Foto: MOK