DomovNaši krajiNovi šolski in vrtčevski prostori za italijansko narodno skupnost

Novi šolski in vrtčevski prostori za italijansko narodno skupnost

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper bo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport italijanski skupnosti priskrbela nove šolske in vrtčevske prostore.

Včeraj so predstavniki Mestne občine Koper, Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper in vrtca Delfino Blu Koper podpisali pismo o nameri za zagotovitev prostorskih zmogljivosti in financiranja investicije za potrebe vrtca in šol italijanske narodne skupnosti, in sicer vrtca Delfino Blu, Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper.

DSC_4826

Mestna občina Koper skrbi za nove šolske prostore

Že v letu 2015 je Mestna občina Koper ministrstvo obvestila o perspektivnem vpisu v italijansko šolo ter o prostorskih potrebah, ki iz tega izhajajo. Zato je ministrstvo preverilo demografsko gibanje rojstev v občinah Koper in Ankaran ter glede na delež italijanske skupnosti ocenilo, da bi bila lokacija Gimnazijski trg 7 v Kopru v prihodnosti preobremenjena. Ministrstvo je zato 17. 3. 2016 predstavniku obalne narodne skupnosti in podžupanu Mestne občine Koper Albertu Scherianiju podalo predlog za rešitev prostorske problematike. Učenci od prvega do petega razreda Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio ter otroci vrtca Delfino Blu naj bi se selili na naslov Izolska vrata 2, v trenutno opuščeno stavbo nekdanje srednje tehniške oz. kovinarske šole.

Zagotavljanje prostorskih zmogljivosti v Mestni občini Koper

Predmet pisma o nameri je opredelitev aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem prostorskih zmogljivosti za vrtce in šole za potrebe italijanske narodne skupnosti.

DSC_4861
Z desne proti levi: Ministrica za šolstvo dr. Maja Makovec Brenčič, podžupan Peter Bolčič, podžupan Alberto Scheriani in ravnateljica italijanske gimnazije Luisa Angelini Ličen podpisujejo pogodbo.

Mestni občini Koper namreč ni vseeno, saj želi, da imajo vsi otroci enake in najboljše pogoje za šolanje. Tako so pogodbo včeraj podpisali: podžupana Mestne občine Koper Peter Bolčič in Alberto Scheriani, ministrica za šolstvo dr. Maja Makovec Brenčič, ravnateljica vrtca Delfino Blu Monika Bertok, ravnateljica Gimnazije Gian Rinaldo Carli Luisa Angelini Ličen in ravnatelj osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper Guido Križman.

Mestna občina Koper: “Predvidena dela naj bi bila zaključena do konca leta 2017”

Prva faza, ki naj bi se zaključila do konca leta 2017, predvideva obnovo dela nekdanje srednje tehniške šole v centru Kopra. Gre za okoli 1250 kvadratnih metrov pokrite površine. Finančno bo investicijo v celoti pokrilo ministrstvo za šolstvo, ki je po zakonodaji dolžno zagotavljati sredstva iz proračuna na podlagi 25. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, ki pravi: “Vrtci in šole za potrebe narodnih skupnosti se gradijo in opremljajo s sredstvi državnega proračuna, komunalno opremljeno zemljišče pa zagotovi lokalna skupnost.” *