DomovNaši krajiObčina na Slemenski cesti zamenjala 36 potratnih svetilk

Občina na Slemenski cesti zamenjala 36 potratnih svetilk

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper se zaveda, da je javna razsvetljava pomemben porabnik električne energije, zato si prizadeva, da bi to porabo tudi zmanjšala. S tem namenom je pod okriljem projekta ENES-CE na delu Slemenske ceste 36 neučinkovitih javnih svetilk zamenjala z novimi svetilkami z LED tehnologijo in tako prispevala k modernizaciji javne razsvetljave.

Prihranki energije in obratovalni stroški vgrajenega sistema SCADA bodo skupaj s svetlobno tehnologijo LED prispevali h 60-odstotno nižjim stroškom. Poleg prihranka pri  stroških porabe električne energije bo posodobljena javna razsvetljava zagotovila večjo prometno varnost, prispevala k svetlobnem ugodju za uporabnike javnih površin, znižanju okoljske obremenitve in svetlobnega onesnaženja.

Občina je modernizacijo javne razsvetljave na delu Slemenske ceste izpeljala v okviru projekta ENES-CE ‒ Sodelovanje med javnimi organi in energetskimi zadrugami državljanov pri izvajanju lokalnih energetskih strategij v Srednji Evropi (program Interreg Srednja Evropa). Investicijo v pametno javno razsvetljavo je izvedla v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih zaradi svetlobnega onesnaženja okolja, s spremembami in dopolnitvami.