DomovNaši krajiObčina nadaljuje z gradnjo komunalne infrastrukture na Škofijah

Občina nadaljuje z gradnjo komunalne infrastrukture na Škofijah

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

»Kanalizacijo bomo pričeli graditi letos,« so bile obljube župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča na nedavnem zboru krajanov na Škofijah, ki se bodo v kratkem tudi uresničile. Občina namreč namerava z gradnjo druge faze sekundarnega kanalizacijskega omrežja na območju II. Škofij začeti že avgusta letos.

Dela, ki predstavljajo nadaljevanje že izpeljanih naložb v komunalno infrastrukturo na območju Škofij, bodo trajala do junija 2018, ocenjena vrednost celotne naložbe pa znaša dobrih 1,4 milijona evrov. Občina bo v tej fazi zgradila 840,67 metrov fekalne kanalizacije na območju II. Škofij, s pripadajočo infrastrukturo, ki bodo priključeni na obstoječi zbirni fekalni kanal, in 802,06 metrov meteorne kanalizacije ter 52 hišnih priključkov. V okviru naložbe pa bo rekonstruirala tudi 1.083 metrov obstoječega vodovodnega omrežja.

»Kanalizacijo bomo pričeli graditi letos,« so bile obljube župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča na nedavnem zboru krajanov na Škofijah, ki se bodo v kratkem tudi uresničile. Foto: VR

Projektna dokumentacija je že izdelana, ta četrtek bodo občinski svetniki Mestne občine Koper odločali še o potrditvi Investicijski programa. Sledi objava javnega razpisa in začetek gradbenih del, predvidoma v mesecu avgustu.

Ob tem naj spomnimo, da je občina v letu 2011, v okviru prve etape komunalne ureditve tega območja, kanalizacijsko omrežje vzpostavila v pretežnem delu Spodnjih Škofij in v zaselku Fortezza v skupni dolžini 2.175 m, kjer je deloma že bil zgrajen ločen sistem omrežja fekalne kanalizacije. Zgradila je tudi 58 novih hišnih priključkov za 104 gospodinjstva s 317 prebivalci, 1.977 metrov meteorne kanalizacije in obnovila 518 metrov javnega vodovodnega omrežja. V letu 2015 je sledilo nadaljevanje te naložbe in gradnja 1.218 metrov fekalnih kanalov s pripadajočo infrastrukturo, ki so bili priključeni na obstoječi zbirni fekalni kanal Škofije – Iplas – Centralna čistilna naprava, kot tudi gradnja 425 metrov meteorne kanalizacije. Poleg tega je občina zgradila še 87 hišnih priključkov v dolžini 1.968 metrov, za približno 410 prebivalcev, in rekonstruirala 1.150 metrov obstoječega vodovodnega omrežja na tem območju.