DomovNaši krajiPozorno pri uporabi obalne ceste

Pozorno pri uporabi obalne ceste

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

V prvih dneh po popolni zapori obalne ceste med Koprom in Izolo za motorna vozila je potrebno opozoriti na varnost in preventivo.

Mestna občina Koper in Občina Izola se intenzivno pripravljata na opremljanje območja z najbolj nujno infrastrukturo, med katero sodi namestitev pitnikov za vodo, javnih sanitarij, javne razsvetljave, postavitev klopi in košev za smeti, zlasti pa nove horizontalne in vertikalne prometne signalizacije. Ta bo uporabnikom, ki vstopajo na območje s popolnoma novim režimom uporabe, podala osnovne usmeritve glede prostorske rabe različnih površin.

Upoštevajte signalizacijo. Foto: Vojko Rotar

Do postavitve nove prometne signalizacije je na zaprtem delu cestišča (nekdanji pasovi obalne ceste) popolnoma prepovedan promet za vsa motorna vozila, vključno s kolesi in kolesi z motorjem, kar je sicer označeno z znakom za prepoved prometa pred točko zaprtja ceste na koprski in izolski strani.

Prva dela za zagotovitev dodatne varnosti uporabnikom in jasnejše razmejitve uporabnih površin po kategorijah bodo izvedene že v naslednjih dneh. Druga faza, ki obsega najbolj nujne infrastrukturne ureditve, bo izvedena še pred poletjem, s čimer bo uporabnikom kar se da hitro omogočena kakovostna uporaba novopridobljenega priobalnega prostora.

Prva dela za zagotovitev dodatne varnosti uporabnikom in jasnejše razmejitve uporabnih površin po kategorijah bodo izvedene že v naslednjih dneh. Foto: Vojko Rotar

S tem namenom bo občinski svet Mestne občine Koper že ta četrtek, 30. marca 2017, obravnaval predlog spremembe načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2017–2020, ki že v letu 2017 predvideva za 360.000 evrov naložb za ureditev rekreacijskih površin na območju Žusterna–Izola.

Nadzor prometa ni dovolj, ključna je preventiva

Občinski redarji že od zaprtja obalne ceste opravljajo občasno kontrolo na tem območju in bodo z njo nadaljevali tudi v prihodnje. Pri opravljanju nadzora se občinski redarji veliko krat srečujejo  tudi s kršitelji, ki upravljajo motorna kolesa in se ne ravnajo s postavljeno prometno signalizacijo. Pri tem pa je potrebno ločiti motorno kolo od mopeda in poseben razred, ki mu pravimo kolesa s pomožnim motorjem (petindvajsetice). Po zakonu ta sicer spadajo v isto kategorijo kot kolesa, koles s pomožnim motorjem pa v cestnem prometu ne sme voziti otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let.

Občinsko redarstvo veliko pozornosti usmerja zlasti v nadzor površin, ki so namenjene izključno pešcem in kjer tovrstna motorna in druga kolesa ne smejo voziti. Foto: Vojko Rotar

Občinsko redarstvo veliko pozornosti usmerja zlasti v nadzor površin, ki so namenjene izključno pešcem in kjer tovrstna motorna in druga kolesa ne smejo voziti, ker ogrožajo varnost najšibkejših v prometu, to pa so invalidi, otroci in pešci. Med te površine sodi tudi na novo zaprta obalna cesta, zato bo tudi na tej lokaciji prisotnost občinskega redarstva pogostejša. Predpisana globa za udeležence cestnega prometa, ki se ne ravnajo v skladu z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo, znaša 160 €.

Največ za lastno in varnost drugih pa storijo uporabniki sami, na način, da dosledno upoštevajo signalizacijo in se zavedajo potrebnega sožitja med različnimi uporabniki površin.