DomovNaši krajiPričetek sanacije plazu v Podpeči

Pričetek sanacije plazu v Podpeči

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Včeraj so se tudi uradno začela sanacijska dela na območju vasi Podpeč, kjer je pred kratkim prišlo do ponovnega podora plazu in kotaljenja skalnih gmot. Sanacija brežin in zemeljskega plazu, bi se sicer na tem delu morala zaradi pogojev Zavoda RS za varstvo narave začeti šele meseca avgusta.

Pristojni v Družbi RS za investicije in na Mestni občini Koper so se za interventni začetek del odločili, saj naj bi šlo za ukrepe, s katerimi se odvrača neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi oz. premoženja.

Naj spomnimo, da je 4. julija v zgodnjih jutranjih urah prišlo do vnovičnega skalnega podora nad vasjo Podpeč, v katerem se je skalni blok odkotalil do terase stanovanjskega objekta, tik ob državni cesti. Skalni blok, ki se je odkrušil in kotalil po brežini, se je odbil od prizidka objekta Podpeč 7, zadel ograjo terase na naslovu Podpeč 8 ter se ustavil na terasi stanovanjskega objekta, ki je v neposredni bližini državne ceste Loka – Podpeč – Rakitovec. Ravno tako je do podiranja skal ponovno prišlo 10. julija.

Kot je za eKoper povedal Igor Rakar vodja Službe za zaščito in reševanje na MOK, je po pričevanju domačinov v zadnjem času aktivnost proženja skalnih blokov na pobočju nad vasjo močno povečana, kar je nedvomno botrovalo odločitvi, da se dela pričnejo izvajati nemudoma.

Foto: MOK

Za sanacijo brežin v Podpeči in Bezovici sta Ministrstvo za infrastrukturo in Mestna občina Koper že marca lani sklenili sporazum o sofinanciranju. Že v aprilu letos pa je koprska občina podpisala pogodbo z izvajalcem del, ki naj bi s sanacijo brežin na tem območju že moral pričeti, a so se postopki ustavili zaradi pogojev Zavoda RS za varstvo narave, ki je začetek del preložilo na mesec avgust.

Zaradi neposredne nevarnosti, pričetek sanacije plazu že včeraj

10. člen Zakona o ohranjanju narave: “Določbe tega zakona glede dolžnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot se ne uporabljajo pri ukrepih za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja, reševanje ljudi in premoženja, izvajanje nujnih ukrepov obrambe države.

Kot so sporočili z Mestne občine Koper, je izvajalec, glede na to, da podor predstavlja neposredno nevarnost za premoženje in nenazadnje tudi življenja ljudi, že včeraj, v skladu z 10. členom Zakona o ohranjanju narave, pričel z izvajanjem del. Projektna dokumentacija za sanacijo podora v Podpeči predvideva izvedbo ukrepov za zaščito stanovanjskih objektov in državne ceste. Postavili bodo podajno-lovilne ograje za padajoče skale in zaščitili brežine s težko sidrano mrežo. Dela naj bi bila zaključena do konca letošnjega leta.

Sanacijo bosta financirala Ministrstvo za infrastrukturo oz. Direkcija RS za infrastrukturo in Mestna občina Koper, dela pa izvaja podjetje Rafael d.o.o. Sevnica. Celoten znesek sanacije brežin naj bi znašal dobrih 700.000 evrov.