DomovNaši krajiProjekti reševanja parkirnih stisk se selijo v strnjena naselja

Projekti reševanja parkirnih stisk se selijo v strnjena naselja

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Potem ko je Mestna občina Koper v preteklih štirih letih v in ob mestnem jedru uredila več kot tisoč parkirnih mest, v naslednji fazi načrtuje reševanje parkirne problematike v strnjenih naseljih, ki niso bila projektirana za tolikšno število vozil, kot jih imajo občanke in občani danes. Predvsem pereče je pomanjkanje parkirnih mest v stanovanjski soseski Markovec, a ima občina za to že pripravljeno rešitev. Na gosto pozidanem Markovcu v naslednjih letih načrtuje prenovo in razširitev garažne hiše na Krožni cesti ter dve parkirišči na Kvedrovi in Benčičevi ulici. Podobne načrte ima tudi za bližnje Prisoje.

Med prioritetami Mestne občine Koper v prihodnjem obdobju je skoraj milijon evrov vredna ureditev parkirne hiše na Krožni cesti pod trgovsko-poslovnim centrom Markovec. Občina je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za statično sanacijo objekta, vključno z dograditvijo podpornega zidu, in celovito obnovo garažne hiše, kar vključuje tako odvodnjavanje kot hidroizolacijo. V naložbi bo predvidela tudi dodatna parkirna mesta. V garažni hiši je sicer trenutno na voljo približno 250 parkirnih mest.

Parkirno problematiko bo občina reševala tudi s parkiriščem nad Kvedrovo ulico in razširitvijo obstoječega parkirišča pod Benčičevo ulico. Že pred tremi leti je občina sicer sanirala četrto etažo garažne hiše na Bernetičevi in jo s tem naredila prijaznejšo uporabnikom.

Občina bo parkirno problematiko reševala tudi v bližnjih Prisojah, kjer bo prenovila in z dodatno etažo nadgradila garažno hišo, nova parkirna mesta pa bo zagotovila tudi na Ulici Istrskega odreda.

Občina je v zadnjih letih uredila tudi približno sto parkirnih mest na podeželju in bo tudi v prihodnje nadaljevala z urejanjem dodatnih parkirišč po vaseh v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.

Foto: MOK