DomovNaši krajiRAZVOJ KOPRSKEGA PRISTANIŠČA: Obvestilo v zvezi z izredno sejo občinskega sveta

RAZVOJ KOPRSKEGA PRISTANIŠČA: Obvestilo v zvezi z izredno sejo občinskega sveta

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Župan Mestne občine Koper Boris Popovič se je včeraj seznanil z javnim pismom sveta delavcev Luke Koper, v katerem ga pozivajo k podpori razvoja koprskega pristanišča. Na javno pismo se je župan odzval s takojšnjim sklicem izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper.

Poleg občinskih svetnikov so na sejo, ki je sklicana za 29. maj 2017, vabljeni tudi člani uprave in nadzornega sveta Luke Koper, člani sveta delavcev Luke Koper, nekdanji predsednik uprave Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič, vsi zaposleni Luke Koper in vse občanke in občani Mestne občine Koper.

Ker smo seznanjeni s tem, da je tudi svet delavcev Luke Koper povabil zaposlene v Luki na ponedeljkovo sejo, želimo dobronamerno opozoriti, da je sklic seje sicer javen, vendar se bo seja občinskega sveta (kot običajno) odvijala v sejni sobi Pretorske palače, ki ima žal omejene prostorske zmožnosti, sklicatelj pa je dolžan zagotoviti tudi primerno varnost vseh prisotnih.

V kolikor je svet delavcev splošno vabilo interpretiral kot dobesedno povabilo vseh 1.040 zaposlenih v Luki Koper d. d., kar pomeni, da bi bilo vseh 1.040 zaposlenih hkrati navzočih v sejni dvorani Pretorske palače, bomo to morali šteti kot zlorabo vabila Mestne občine Koper in ponovno namerno nagajanje nekaterih posameznikov, ki pa ga v tem primeru absolutno ne potrebujemo, zlasti če je naš skupni cilj reševanje aktualnih problemov, ki so povezani tako z razvojem Luke Koper d.d. kakor seveda tudi Mestne občine Koper.

Tudi vse druge seje občinskega sveta so javne in v osnovi namenjene vsem občankam in občanom Mestne občine Koper, vendar s tem nikakor ni mišljeno, da se na vsaki posamezni seji pričakuje prisotnost vseh 51 tisoč in še nekaj prebivalcev občine, saj bi bilo to prostorsko in fizično neizvedljivo.

Tudi seje slovenskega parlamenta so javne, pa se jih ne more udeležiti 2 milijona prebivalcev Slovenije naenkrat, saj je tudi to prostorsko in fizično nemogoče.

Dodajamo, da ima sklicana izredna seja kot edino točko dnevnega reda predvideno obravnavanje problematike razvoja koprskega pristanišča z vidika lokalne skupnosti. Seja je namenjena poglobljeni razpravi o dosedanjem in prihodnjem sodelovanju med lokalno skupnostjo in Luko Koper pri uresničevanju razvojnih strategij pristanišča, nikakor pa to ni protestna seja.

V skladu z zakonom so seveda možni tudi javni protestni shodi, manifestacije ali druge oblike izražanja mnenj, vendar poudarjamo, da je seja občinskega sveta nekaj drugega in je ne gre enačiti z javnim shodom, ki ima drugačen namen in zakonsko podlago.

Glede na število sedežev v sejni dvorani predlagamo, da se vabljeni primerno organizirajo, saj je v sejni sobi poleg sedežev občinskih svetnikov na voljo še 50 sedežev, od katerih bi najmanj polovico oziroma 30 sedežev namenili Luki Koper in njenim predstavnikom, ostalih 20 sedežev pa novinarjem in seveda predstavnikom krajanov.

V kolikor bi število gostov preseglo število prostih mest, jim prisotnosti na seji zaradi zgoraj omenjenih razlogov žal ne bomo mogli omogočiti.

Svet delavcev Luke Koper prosimo, naj pri pozivanju zaposlenih upošteva te omejitve in svoje sodelavce ustrezno obvesti o pogojih dela občinskega sveta.

Svet delavcev prav tako prosimo, da nam zaradi lažje organizacije in nemotenega poteka seje najkasneje do ponedeljka, 29. maja 2017, do 10. ure sporoči predvideno število govornikov.

Mestna občina Koper bo zaradi predvidenega velikega zanimanja vsem zainteresiranim omogočila spremljanje izredne seje občinskega sveta z neposrednim prenosom v živo. *