DomovNaši krajiS krajani Žusterne o prometni ureditvi

S krajani Žusterne o prometni ureditvi

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Koprski župan Boris Popovič se je včeraj udeležil zbora krajanov Krajevne skupnosti Žusterna, na katerem je predstavil vse novosti, ki jih na širšem območju krajevne skupnosti prinaša sprememba statusa obalne ceste, s tem pa tudi nova prometna ureditev.

Popovič je na kratko orisal prvi večji del prometnih in infrastrukturnih prilagoditev in utemeljil obstoječe rešitve. Pri tem je zaprosil krajane, naj podajo svoje konkretne pobude in predloge, da bi stanje v prihodnosti lahko še izboljšali.

»Občina vam bo prisluhnila, imate možnost, da sami odločate o razvoju svojega kraja, vendar morate razumeti, da je pri tem potreben konsenz, ali vsaj zagotovilo, da je določen ukrep sprejemljiv za večino vas prebivalcev. Določene stvari lahko uredimo zelo hitro, pri drugih, posebej večjih investicijah pa smo vezani na postopke javnega naročanja in na pridobitev evropskih ali drugih nepovratnih virov, kjer je to le možno. Samo tako lahko naredimo največ za vaš kraj in za celotno občino,« je dejal Popovič, ki je krajanom napovedal večje naložbe, ki se bodo izvedle v naslednjih mesecih in so vezane na ureditev obalne ceste.

Pomembna za krajane je zlasti izpeljava javne razsvetljave na manjkajočem delu med Žusterno in Krožno cesto, ki bo izvedena že v bližnji prihodnosti.

Udeleženci zbora krajanov so izpostavili nekaj težav, vezanih na nov prometni režim, pri čemer je Popovič zagotovil, da bo občina tudi v teh primerih znova proučila vse možnosti. Na včerjašnji zbor krajanov je namreč prišla tudi vodja urada za gospodarske javne službe in promet Nataša Likar, ki je zabeležila vse pripombe in predloge krajanov. Med njimi je bilo največ takih, ki si želijo bolj varnega prometa po Dolgi Reber – gre za ulico, ki je po uvedbi enosmernega prometa nekoliko bolj obremenjena, saj služi kot dostopna pot do hiš na Moletu in spodnji Žusterni. Cesta je ozka in potrebna preplastitve, prav tako nevarnost predstavljajo prehitri vozniki in večja gospodarska vozila. Kot so še povedali krajani, si preplastitve želijo tudi na Strmi poti v Žusterni, potrebno pa bi bilo poiskati tudi rešitve za Izletniško pot. Tam so sicer mnenja krajanov deljena, eni si želijo parkirne površine, spet drugi dvosmerno cesto, medtem ko so določeni izpostavili tudi željo po ureditvi kolesarske poti.

Večina krajanov je pozitivno sprejela novo prometno ureditev, se pa na koprski občini zavedajo, da se nekateri počutijo prikrajšane, saj je ta nekoliko posegla v njihove vsakodnevne potovalne navade. Spremembe vsekakor terjajo tudi nekaj časa za prilagoditev.

Glede avtobusnih postajališč in avtobusnih linij včeraj ni bilo veliko govora, je pa občina že napovedala, da bo do sprememb prišlo. Tukaj je sicer več možnosti: ena od teh je, da manjši avtobus (kombi) vozi po Dolgi reber, druga pa da se javni potniški promet preusmeri na Izletniško ulico, kar pa bo vplivalo tudi na trenutno traso. Tudi v tem primeru je župan pozval krajane, da se opredelijo in svoje pobude podajo na krajevno skupnost oz. občino.