DomovNaši krajiUpravno sodišče zavrnilo pritožbo na odločitev Občinskega sveta MOK

Upravno sodišče zavrnilo pritožbo na odločitev Občinskega sveta MOK

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Danes je Mestna občina Koper prejela sodbo, s katero je Upravno sodišče kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo Borisa Popoviča. To je v bistvenem pritrdilo navedbam, ki jih je v svoji odločbi podala že Občinska volilna komisija Mestne občine Koper, in sicer tako glede zahteve pritožnika za ponovno štetje oddanih glasovnic kot tudi glede očitanih nepravilnosti pri delu volilnih organov.

Na odločitev se je danes odzval župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, ki je dejal, da je bil izid pričakovan: »Ker sodišča izrekajo sodbe v imenu ljudstva, smo seveda pričakovali, da bo potrdilo jasno izraženo voljo ljudstva in zavrnilo povsem nepotrebno pritožbo poraženega tekmeca.« Z odločitvijo je zadovoljen, veseli ga, da je to poglavje mimo in da lahko občina povsem neobremenjeno začne izvajati svoje razvojne načrte. »Ekipo imam že pripravljeno, občinski proračun je že v veliki meri pripravljen, čas je, da svoj program začnemo tudi izvajati. Dela je veliko, izzivov ne bo manjkalo,« je še pojasnil in dodal, da sedaj lahko začnejo izboljšati bivalne pogoje občanov, razumno razvijati mesto in podeželje ter skrbno načrtovati prihodnost lokalne skupnosti.

Upravno sodišče je s sodbo generalno pritrdilo navedbam, ki jih je v svoji odločbi podala že Občinska volilna komisija Mestne občine Koper. Med drugim se je tako opredelilo do zahteve za ponovno štetje oddanih glasovnic. Kot je navedlo, Zakon o lokalnih volitvah ponovnega štetja glasov niti ne predvideva, prav tako ponovnega štetja ne opravičuje tesna razlika med glasovi kandidatov. Sodišče je v svoji obrazložitvi posebej poudarilo tudi to, da volilna komisija ni prekoračila svojih pooblastil, s tem, ko je dve neveljavni glasovnici spremenila v veljavni in ko je odpravila nepravilnost pri delu volilnega odbora in sama ugotovila drugačno razmerje glasov pri ponovnem štetju na enem od volišč. Prav tako sodišče ni sledilo pritožniku glede očitkov o domnevnih nepravilnostih pri glasovanju na domu, saj je ocenilo, da do navedenih kršitev ni prišlo in da je volilni odbor svoje delo opravil zakonito. Do kršitev pa je prišlo v enem primeru glasovanja na domu, kar je že sama ugotovila in obrazložila občinska volilna komisija. Opisana opustitev glasovanja je po mnenju sodišča sicer kršitev aktivne volilne pravice tega volivca, a je kljub temu zaključilo, da en sam glas, kolikor bi ga volivec oddal, ne bi mogel spremeniti izida glasovanja in zato to kršitev ne šteje za kršitev, ki bi narekovala razveljavitev volitev.

Je pa sodišče v sodbi opozorilo na neustreznost volišča za predčasno glasovanje na sedežu Mestne občine Koper, kjer je bilo invalidom zagotovljeno posebno volilno mesto. Po mnenju sodišča gre za ukrep pozitivne diskriminacije, zagotovljeno jim je bilo namreč glasovanje na drugačen način kot ostalim volilnim upravičencem. Tudi v tem primeru je sodišče ugotovilo, da ne gre za nepravilnost, ki bi bistveno vplivala na volilni izid ter bila razlog za razveljavitev izvedenih volitev.