DomovNaši krajiV Prisojah se dela s polno paro

V Prisojah se dela s polno paro

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Potem ko so stanovalci blokov na območju soseske Prisoje minulo jesen dobili 71 dodatnih parkirnih mest, občina pa je v okviru naložbe uredila tudi priključek dostopne poti na glavno prometnico, so te dni gradbeni stroji v Prisojah ponovno zabrneli. Začela se je namreč sanacija dotrajane dostopne poti do tamkajšnjih blokov, ki bo predvidoma sklenjena konec maja.

Luknje, napočen in dotrajan asfalt, uničeni robniki, predvsem pa napačno parkirani avtomobili ob dovozih, ki so onemogočali normalno vožnjo, so bili vsakdanje dejstvo večine tamkajšnjih prebivalcev.

Ti so nekoliko zadihali jeseni, ko je občina sklenila večjo naložbo, v okviru katere je uredila 71 dodatnih parkirnih mest za avtomobile in na novo rekonstruirala priključek na Cesto na Markovec, saj je tako pomembno razbremenila tamkajšnjo dovozno pot, ki jo bo sedaj še v celoti sanirala.

Prebivalci Prisoj že uporabljajo 71 novih parkirišč. Foto: Vojko Rotar

Rekonstrukcija dovozov, nova parkirna mesta in nov prometni režim

V okviru naložbe bo občina zamenjala robnike vzdolž celotne dostopne poti, saj so ti dodobra uničeni, uredila bo tudi odvodnjavanje padavinskih voda in preplastila cestišče. Uredila bo tudi posamezne dovoze do stanovanjskih objektov na Cesti na Markovec od 3 do 19 in postavila ekološki otok, na površini pred blokoma 17 in 19 bo uredila in zarisala še 6 dodatnih parkirnih mest za motorna kolesa.

Na novourejeni površini bo veljal tudi nov prometni režim, dostop bo namreč služil kot intervencijska pot, dovoljen pa bo tudi promet za motorna vozila.  Dela bodo zaključena konec maja.

Ureditev cestišča za varen promet

To pa ni edina naložba na območju Prisoj. V teh dneh so se namreč začela tudi dela na cestišču ob t. i. luškem domu, kjer občina ureja pločnik, s tem pa tudi dodatna parkirna mesta. Dobrih 17 tisoč evrov vredna naložba predvideva gradnjo 40 metrov pločnika neposredno pred objektom luškega doma, ki ga doslej ni bilo, sočasno pa ureditev pločnika oziroma t. i. asfaltne rampe, ki bo omogočila vzdolžno parkiranje 25 avtomobilov.

Promet bo po ureditvi še naprej dvosmeren, bo pa veliko bolj varen, saj bo v ovkiru naložbe postavljena tudi hitrostna ovira, in sicer neposredno na prehodu za pešce (do blokov Prisoje 6 in 8). Naložba bo namenu predana čez dober mesec.