V Žusterni vse pripravljeno za nadaljevanje celovite ureditve

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Celoviti obnovi servisnega objekta ob bazenu v Žusterni, ki jo je koprska občina uspešno zaključila konec minulega leta, že v tem letu sledi nadaljevanje – druga faza, v okviru katere bodo urejeni dodatni prostori, namenjeni garderobam in sanitarijam za kajak in surf klub ter prostori za javne sanitarije.

O temeljiti obnovi in vzdrževalnih delih na servisnem objektu ob žusternskem bazenu, v katerem domujejo tudi klubski prostori za nekatere vodne športe ter garderobe za plavalce in vaterpoliste, smo pisali že večkrat.

420 tisoč evrov težka naložba je predvidevala celovito sanacijo objekta, kot tudi garderobnih prostorov in pisarn, saj so bili ti povsem dotrajani.

Prenove so bile deležne tudi garderobe, ki jih bodo še naprej uporabljali plavalci in vaterpolisti, ter garderobe za zunanje uporabnike bazena. Foto: Vojko Rotar

Poleg sanacije strehe, ki je že nekaj časa puščala, in sanacije dotrajane fasade, je občina v okviru del uredila še hidroizolacijo, zamenjala vsa okna ter prenovila in uredila notranje prostore.

Prenove so bile deležne tudi garderobe, ki jih bodo še naprej uporabljali plavalci in vaterpolisti, ter garderobe za zunanje uporabnike bazena, v okviru del pa je občina obnovila tudi elektroinštalacije, prezračevanje in ogrevanje ter zamenjala vso opremo, ki jo je zob časa dodobra načel, za kar je namenila še dobrih 80 tisoč evrov. Gradbena dela so se zaključila konec oktobra, konec leta je sledila še montaža opreme.

V novih prostorih bo občina uredila garderobe in sanitarije za kajak in surf klub ter dodatni prostor pa bo namenila tudi za ureditev javnih sanitarij. Foto: Vojko Rotar

Kmalu nove garderobe kajak in surf klub

Sočasno z obnovo so se začeli tudi postopki druge faze, in sicer občina je pričela z izdelavo projektne dokumentacije za dograditev servisnega objekta ob bazenu.

V novih prostorih bi tako uredila garderobe in sanitarije za kajak in surf klub, ki deluje v Žusterni, dodatni prostor pa bi namenila tudi za ureditev javnih sanitarij. 235 tisoč evrov vredna naložba je predvidena tudi v letošnjem proračunu, dela naj bi bila sklenjena do konca leta.

Foto: Vojko Rotar

Ureditev dodatnih prostorov za druge vodne športe

Prav tako se bodo v tem letu začele aktivnosti za ureditev dodatnih prostorov za druge vodne športe (t.i. centra vodnih športov), ki se že dalj časa soočajo s pomanjkanjem prostora za skladiščenje in hrambo športnih rekvizitov kot tudi prostora za ureditev pisarne. Kontejnerji, v katerih trenutno delujejo so namreč dotrajani, nekateri so tudi povsem neprimerni, česar se zavedajo tudi na koprski občini, kjer so že pridobili nekaj idejnih zasnov. Te je potrebno dokončno uskladiti s predstavniki tamkajšnjih športnih klubov, se pa nagibajo k postavitvi mobilnih zabojnikov, ki bi bili ne samo funkcionalni temveč tudi vizualno dodelani. Tudi to naložbo je občina predvidela v svojem proračunu, in sicer v skupni višini okrog 450 tisoč evrov, dela naj bi se izvajala tako letos kot tudi v letu 2018.

Poleg tega pa se na tem območju v kratkem obeta še gradnja krožišča in ločenega dostopa do površin za potrebe kajak – kanu kluba oziroma dostopa do parkirišča, kar bo prineslo tudi nekaj dodatnih parkirnih mest za avtomobile.