DomovNaši krajiVaruh človekovih pravic RS danes v Kopru predstavlja zagovorništvo otrok

Varuh človekovih pravic RS danes v Kopru predstavlja zagovorništvo otrok

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Varuh človekovih pravic RS danes sodnikom, strokovnjakom centrov za socialno delo, učiteljem, vzgojiteljem in strokovnim delavcem obalno-kraške in primorsko-notranjsko regije v Kopru predstavlja, zakaj v primerih, ko se odloča o otrokovi prihodnosti, postaviti zagovornika otroka. Od leta 2007 so ga postavili že več kot 650 otrokom.

»Uveljavljanje koristi otroka kot temeljnega vodila pri odločanju opredeljuje že Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, ki letos praznuje 30 let. Pravkar uveljavljena Družinski zakonik in Zakon o nepravdnem postopku pa poleg Zakona o Varuhu človekovih pravic dodajata pravne podlage za izvajanje zagovorništva,« je na predstavitvi v Kopru poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. »Varuh človekovih pravic je z novelo Zakona o varuhu dobil pristojnosti izvajanja izobraževalnih in promocijskih aktivnosti na področju človekovih pravic. Zagovorništvo otrok je tako postalo samostojna organizacijska enota znotraj institucije. V več kot desetih letih se je izkazalo kot zgodba o uspehu, ki omogoča, da se v postopkih pred organi države in drugih zadevah otroke sliši in tudi upošteva njihovo mnenje, kot to zahteva Konvencija o otrokovih pravicah,« je poudaril varuh.

Predstavitve se je udeležil tudi podžupan Mestne občine Koper Mario Steffè. Kot je povedal, korenite spremembe v naši družbi in v družinskem krogu botrujejo novi spremenjeni vlogi otroka. »Vprašanje je, ali se tega zavedamo in smo pripravljeni kakovostno in pravočasno odgovoriti na problematične situacije, ki so lahko odraz krhkosti družbene strukture. O tem, kako zavarovati najšibkejšega, so se spraševali ob pripravi Konvenciji otrokovih pravic, ki določa da, v vseh zadevah ali postopkih, kjer je otrok udeležen, ima pravico, da izrazi svoje mnenje, svoje poglede in želje. Zdaj je tudi otrokom v Sloveniji dana možnost, da mnenje izrazijo prek zagovornika otroka, zato si bomo tudi v Mestni občini Koper prizadevali, da bo otrokovo mnenje preneseno pristojnim organom in institucijam, ki odločajo o njegovih pravicah in koristih. Na vprašanje Varuha, Ali slišimo otroke, ko odločamo o njihovi prihodnosti, želimo v Mestni občini Koper odgovoriti pritrdilno, saj so otroci odrasli občani jutrišnjega dne.«

Čeprav se zagovorništvo otrok izvaja že dobro desetletje, se Varuh pri sodelovanju z organi srečuje z raznoliko prakso poznavanja tega instituta. Zato se je odločil strokovni javnosti ponuditi možnost, da se podrobneje seznani s tem, kaj je zagovorništvo, kdaj ga lahko kot strokovni delavci uporabijo, kdo so zagovorniki, kako otrok dobi zagovornika in kako poteka sodelovanje zagovornika z otrokom/starši in drugimi institucijami, potem ko je zagovornik postavljen. Vsi organi morajo skladno s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah slehernemu otroku zagotavljati takšno varstvo in skrb, kot sta potrebna za njegovo blaginjo, upoštevaje otrokove pravice in otrokove koristi kot temeljno vodilo.

Na Varuha se s pobudo za postavitev zagovornika sicer največkrat obrnejo starši ali zakoniti zastopniki, sledijo jim centri za socialno delo in sodišča. Letno dobijo približno 70 pobud.

VCP_ZOTROK_strokovna2018_web

VCP_ZOTROK_odrasli2018_web

VCP_ZOTROK_odrasli2018_ITA_

VCP_ZOTROK_najstniki_web

VCP_ZOTROK_najstniki_ITA