DomovNaši krajiZ aprilskimi položnicami nove cene vrtčevskih programov

Z aprilskimi položnicami nove cene vrtčevskih programov

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Zaradi decembrskega dogovora vlade in predstavnikov sindikatov javnega sektorja, ki od letos določa dvig plač za večino zaposlenih v javnem sektorju, bodo z marcem tudi v Mestni občini Koper začele veljati nove, nekoliko višje cene programov predšolske vzgoje. Starši otrok prvega starostnega obdobja bodo v povprečju plačevali 2,56 evra na mesec več, največjo spremembo v višini 28 evrov pa bodo na položnicah občutili starši otrok drugega starostnega obdobja, ki so uvrščeni v najvišji (9.) dohodkovni razred. Položnice z novimi zneski bodo plačniki prejeli šele aprila.

Čeprav so si v Mestni občini Koper prizadevali, da bi spremembe zaradi dviga plač v javnem sektorju čim manj obremenile starše predšolskih otrok, se tokratnemu povišanju cen programov predšolske vzgoje niso mogli izogniti. Cene vrtcev v koprski občini so namreč nespremenjene že od leta 2012, čeprav so se v tem času tako stroški dela kot drugi stroški, ki vplivajo na določitev višine cene (več kot 80 odstotkov vplivajo stroški dela, nekaj manj kot 20 odstotkov pa stroški materiala in storitev ter stroški živil), postopoma zviševali.

Povprečna bruto plača na področju predšolske vzgoje se je v primerjavi s septembrom 2012, ko je Mestna občina Koper sprejela zadnjo spremembo cene vrtcev, povišala za več kot 11 odstotkov in se bo med letom še dodatno zvišala, poleg tega se je od leta 2012 za slabih šest odstotkov povišala tudi stopnja inflacije.

V fazi zbiranja podatkov in proučevanja dejavnikov, ki vplivajo na višino cene programov predšolske vzgoje, so predloge novih cen predšolskih programov pripravili tudi vrtci, ki si predvideli še nekoliko višjo obremenitev staršev. V koprski občini v ta predlog vrtcev niso privolili in so cene oblikovali tako, da še naprej omogočajo visoko vključenost otrok v predšolsko vzgojo.

Cene programov predšolske vzgoje v koprskih vrtcih se bodo tako v povprečju zvišale za osem odstotkov, za slaba dva se bodo zvišali programi prvega starostnega obdobja, ki so za starše tudi sicer finančno bolj obremenjujoči, medtem ko se bodo programi drugega starostnega obdobja zvišali za nekaj manj kot 11 odstotkov.

V praksi to pomeni, da bodo starši otrok, ki so vključeni v prvo starostno obdobje, od aprila dalje plačevali od 0,80 do 6,16 evra več kot doslej (v povprečju 2,65 evra), medtem ko bodo starši otrok drugega starostnega obdobja plačevali od 3,7 do 28,49 evra več. Ob tem je treba poudariti, da je delež staršev, vključenih v najvišje dohodkovne razrede (8. in 9. razred), izredno nizek, skupno 8,82 odstotka, kar pomeni, da bo tudi za programe drugega starostnega obdobja zvišanje zmerno, v povprečju 12,25 evra na mesec.

Spremembe se obetajo tudi v letu 2020, ko namerava Mestna občina Koper ponovno uvesti dodatno znižanje plačila vrtca za tiste starše otrok, ki predložijo dokazila o reševanju osnovnega stanovanjskega problema (upoštevanje kredita pri znižanem plačilu vrtca).

Poleg tega bodo v koprskih vrtcih s septembrom uvedli novo kategorijo – skupine starosti od tretjega do četrtega leta, ki jo pozna kar nekaj mestnih občin v Sloveniji. Gre za skupine, ki se oblikujejo pri prehodu v drugo starostno obdobje in omogočajo vključitev večjega števila otrok kot v skupinah prvega starostnega obdobja. Odločitev za to je MOK sprejela, ker je razlika med normativi števila otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja relativno velika. V heterogenih skupinah prvega starostnega obdobja je najvišji določen normativ 12 otrok (v homogenih 14), v drugem starostnem obdobju pa 24 (v homogenih skupinah 21), medtem ko se lahko v skupine od tretjega do četrtega leta vključi do 19 otrok.

Prilagamo primerjavo cen pred in po zvišanju, skupaj z deležem plačnikov v posameznem razredu. Ob tem naj pojasnimo, da uvrstitev v razrede določa pristojni Center za socialno delo, in sicer na podlagi lestvice od prvega do devetega dohodkovnega razreda. Višina prispevka staršev oz. sofinanciranja s strani občine je odvisna od njihovih dohodkov in premoženja. Sicer pa Mestna občina Koper področju varstva in vzgoje predšolskih otrok (za tekoče in investicijske odhodke) letno namenja visok znesek – v letošnjem proračunu ta znaša 8.882.059 evrov.

      Višina plačila STARA CENA

Višina plačila NOVA CENA

ABSOLUTNA RAZLIKA MED NOVO IN STARO CENO 
Dohodkovni razred plačilo staršev (v % od cene programa) Delež plačnikov v posameznem razredu 1.st. obdobje 2.st. obdobje 1.st. obdobje 2.st. obdobje 1.st. obdobje 2.st. obdobje
1 0% 4,59% 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
2 10% 17,82% 48,70€ 34,30€ 49,50€ 38,00€ 0,80€ 3,70€
3 20% 11,83% 97,40€ 68,60€ 99,00€ 76,00€ 1,60€ 7,40€
4 30% 11,32% 146,10€ 102,90€ 148,50€ 114,00€ 2,40€ 11,10€
5 35% 19,21% 170,45€ 120,05€ 173,25€ 133,00€ 2,80€ 12,95€
6 43% 14,15% 209,41€ 147,49€ 212,85€ 163,40€ 3,44€ 15,91€
7 53% 12,25% 258,11€ 181,79€ 262,35€ 201,40€ 4,24€ 19,61€
8 66% 4,69% 321,42€ 226,38€ 326,70€ 250,80€ 5,28€ 24,24€
9 77% 4,13% 374,99€ 264,11€ 381,15€ 292,60€ 6,16€ 28,49€
EKONOMSKA CENA  487,00€ 343,00€ 495,00€ 380,00€