DomovNaši krajiŽupan Boris Popovič krajane Markovca aktivno vključil v reševanje prometne problematike

Župan Boris Popovič krajane Markovca aktivno vključil v reševanje prometne problematike

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Danes so se v prostorih koprske občine znova sestali župan Mestne občine Koper Boris Popovič in predstavniki krajanov Ceste na Markovec od hišne številke 2. do 10/a ter skupaj iskali rešitve za njihove prometne zagate. Obravnavali so tudi pobudo krajanov o ureditvi enosmernega prometa na tem območju, kot tudi predloge za ureditev dodatnih parkirnih mest, župan pa je nato imenoval posebno županovo komisijo, ki bo z delom na terenu pričela v naslednjih dneh.

Komisiji bo predsedoval županov svetovalec Dejan Škerlič, vanjo pa bodo vključeni tako krajani kot tudi predsednik sveta krajevne skupnosti Semedela Marko Štrkalj. Z delom bodo pričeli takoj. Na terenu se bodo namreč sestali že v naslednjih dneh, kjer bodo skupaj s projektantom preverjali možnosti umestitve dodatnih parkirnih mest kot tudi iskali najoptimalnejše rešitve in ukrepe za povečanje prometne varnosti. Komisija bo poleg tega imela tudi nalogo, da koordinira postopke za pridobitev soglasja etažnih lastnikov za prestavitev pločnika pred stanovanjskimi objekti kot tudi za sanacijo podpornega zidu, kar je ključnega pomena, da lahko občina na tem delu uredi dodatna parkirišča.

Občina je ravno pred kratkim v okviru širitve cestišča in ureditve pločnika pod Cesto na Markovec uredila ploščad s tremi parkirnimi mesti, nekoliko nižje pa še ekološki otok.
Stanovalci Ceste na Markovec od hišne številke 2 do 10/a si želijo dodatna parkirna mesta.

Krajani so sicer uvodoma ponovno predstavili pobudo za uvedbo enosmernega prometa na delu Ceste na Markovec, in sicer od priključka Klaričeve do križišča z ulico Sergeja Mašere, za kar pa bi morala občina predhodno pridobiti soglasje večine krajanov tega območja. Kot je danes vnovič poudaril prvi mož koprske občine Boris Popovič bi morala občina zato najprej na zborih krajanov po posameznih krajevnih skupnostih tega območja preveriti večinsko voljo in želje krajanov, šele nato pa sprožiti ustrezne postopke. »Pomembno je vedeti, kakšna je volja večine. Ravno zaradi volje večine sem bil tudi sam izvoljen na mesto župana,« je še dodal Popovič in ob tem spomnil, da so pobudi, ki so jo prebivalci Ceste na Markovec prvič javno predstavili v letu 2015, že takrat nasprotovali stanovalci ulice Vena Pilona ter celo napovedali zaprtje le-te.

Krajane Ceste na Markovec od hišne številke 2 do 10/a je danes v prostorih Mestne občine Koper sprejel župan Boris Popovič.

Krajani so poleg tega dali pobudo za ureditev dodatnih parkirnih mest in predlagali nekaj možnih lokacij: na zelenici ob stanovanjskem objektu št. 2, v bližini kjer je občina pred kratkim urejala površine, bi lahko s pravo razporeditvijo prostora pridobili do 11 parkirnih mest, nekaj možnosti za ureditev parkirišč je tudi na ovinku ob bloku št. 10a, večje parkirišče pa bi lahko občina uredila tudi pod Benčičevo ulico na Markovcu, do koder bi stanovalci Ceste na Markovec dostopali po stopnicah. Na pobudo krajanov bo občina proučila tudi možnosti preureditev pločnika na delu Ceste na Markovec (od ovinka pri objektu št. 10a do ulice Sergeja Mašere) in ureditve vzdolžnih parkirišč, kot tudi možnosti za gradnjo parkirne hiše na Cesti na Markovec, ob Semedelskih razgledih.

V prvi fazi bo občina izpeljala hitre ukrepe za umirjanje prometa

Poleg dodatnih parkirnih mest pa si tamkajšnji krajani želijo, da bi se zmanjšala preobremenjenost ceste kot tudi hitrosti mimo vozečih avtomobilov, kar bi prispevalo k večji prometni varnosti. Občina bo zato nemudoma pristopila k preureditvi že obstoječih hitrostnih grbin na način, da bodo vozniki morali še dodatno zmanjšati hitrost vožnje, proučila pa bo tudi, ali je potrebno na tem mestu urediti dodatne hitrostne ovire. Poleg tega bo na tem delu omejila tovorni promet, ki bo dovoljen le za potrebe gospodarskih javnih služb, dostave in javnega prevoza, po potrebi pa bo postavila tudi dodatne merilce hitrosti.

Župan Boris Popovič je ob tem pojasnil, da je občina od konca maja, ko je s strani krajanov prejela zbrane podpise za uvedbo enosmernega prometa, začela z izvajanjem aktivnosti in preverjanjem situacije na terenu. Pred kratkim je ponovno vzpostavila tudi štetje prometa, v okviru katerih bodo merili tudi povprečne hitrosti. Pomembno je namreč vedeti, kdaj so prometne konice in ali ob teh nastajajo prometni zamaški, torej ali obremenitev cest obvladljiva ali ne. Vse to je namreč osnova, da občina sploh lahko začne razmišljati o zapori ceste oziroma o uvedbi enosmernega prometa na delu Ceste na Markovec.