DomovNaši krajiŽupan in krajani Škofij enotni: “CI ŠPET naj končno pokaže zbrane podpise!”

Župan in krajani Škofij enotni: “CI ŠPET naj končno pokaže zbrane podpise!”

Naši kraji Preglej vse novice
Deli vsebino

Danes se je koprski župan Boris Popovič ponovno sestal s krajani Škofij med katerimi so bili tudi nekateri člani sveta KS Škofije. Tema pogovora je bila aktualna problematika v povezavi s celovito obnovo osnovne šole na Škofijah in županovo odločitvijo, da zaradi pritiskov in izsiljevanj s strani CI ŠPET, ta projekt začasno zaustavi.

Župan Boris Popovič je s strani krajanov znova dobil potrditev, da celotno delovanje civilne iniciative nikakor ni bilo in ni dobronamerno ter da za njo stoji zgolj peščica posameznikov, ki ima najrazličnejše, predvsem politične interese, nikakor pa ne delujejo v dobrobit otrok s Škofij. Da je temu res tako, priča tudi način zbiranja podpisov, ki je bil po besedah krajanov zavajajoč in nehigieničen, saj so krajani Škofij podpisovali seznam, za katerega so bili marsikateri prepričani, da gre za seznam udeležencev zbora krajanov, ki je bil 3. aprila 2018.

Alan Radin, predsednik CI ŠPET. Foto: arhiv ekoper.si

To je na današnjem sestanku potrdila tudi Vlasta Vežnaver, krajanka Škofij, ki je šele pred dnevi ugotovila, da je med podpisniki zloglasne peticije za novo šolo. Ker je želela pojasnila, predvsem pa, da se njeno ime zbriše s seznama podpisnikov, se je seveda obrnila na predsednika civilne iniciative Alana Radina. »Rekel je, da bo poskušal urediti, nato pa me je poklical nazaj in me obvestil, da so seznami na sedežu KS in da moram svojo obrazložitev, zakaj ne želim biti na seznamu, podati pisno,« je pojasnila Vežnaverjeva, ki do danes odgovora na svojo zahtevo še ni prejela. Kot nam je ob tem povedala, ona ni edina, ampak je bilo takih primerov kar nekaj.

700 zbranih podpisov nikakor ne odraža resnične volje krajanov

Vprašljiv pa je po mnenju krajanov tudi način zbiranja podpisov od vrat do vrat, kar nam je potrdil tudi podpredsednik sveta KS Škofije Damjan Pečarič. Prepričan je, da 700 zbranih podpisov nikakor ne odraža resnične volje krajanov, ki so bili s strani civilne iniciative zavedeni oz. nepopolno informirani. Ob podpisu so jih spraševali »ali ste za novo šolo«, nihče pa jim ni pojasnil, kakšni so dejanski načrti koprske občine in da s podpisom te peticije dejansko otrokom podaljšujemo bivanje v po njihovih besedah »prostorsko popolnoma neustreznih in nevarnih razmerah«.

»Mi smo bili zadovoljni s tem, kar nam je bilo ponujeno,« je še povedal in dodal, da so seveda krajani podpisovali to peticijo, saj si vsi nenazadnje želijo novih pridobitev. »Potrebno pa je seveda razmišljati racionalno, zato se nam je načrt občine, s katerimi bi naša krajevna skupnost že do jeseni pridobila povsem prenovljeno osnovno šolo, zdel zelo dober in ob odprtju bi se tega veselili tako kot smo se pred štirimi leti, ko je občina na enak način energetsko sanirala in dogradila prostore vrtca,« je še povedal in zaključil »tudi sam se pridružujem županu pri dvomu v pristnost podpisov in pristnost korektnega postopka informiranja krajanov pri zbiranju podpisov.«

Letos bo naložb v KS Škofije ogromno

Župan in krajani so se danes pogovarjali tudi o aktualnih naložbah na območju Škofij, ki jih bo v letošnjem letu kar veliko. Med drugim bosta zgrajeni dve novi krožišči, in sicer na državni cesti na odcepu za Tinjan in krožišče na odcepu za šolo in vrtec, ki je bistvenega pomena za varnost otrok kot tudi za boljšo logistiko na tem območju. Ob načrtovanju bo občina proučila tudi, ali je možno na to območje umestiti posebno dostopno cesto – to bi namreč uporabljali zgolj starši, ki pripeljejo otroke v šolo in vrtec.

Vrtec Škofije. Foto: ekoper.si

Občina bo v tem letu na Škofijah uredila tudi kar nekaj parkirnih površin: tako bo asfaltirala parkirišče pri pokopališču, na novo pa uredila tudi parkirišče pri starem balinišču in parkirišče na območju nekdanjega bencinskega servisa. Na podlagi pobud krajanov in njihovih potreb bo preverila tudi nekatere druge možne lokacije za ureditev parkirišča, kot na primer ob stari pekarni. Krajani so bili veseli tudi nad obljubo občine, da bo redno vzdrževala in izvajala košnjo ob dostopni cesti do nekdanje karavle na Plavjah, ki je po mnenju župana in krajanov zelo primerna za ureditev doma za starejše občane, predvsem za osebe z demenco.

Ambulanta bo svoja vrata odprla še letos 

Na sestanku je bilo seveda govora tudi o prostorski umestitvi ambulante družinske medicine na Škofijah, za katero sta si močno prizadevala Mestna občina Koper in Zdravstveni dom Koper, ki sta nenazadnje z angažiranim delovanjem tudi pridobila dodatna finančna sredstva oz. program, ki bo od letošnje jeseni financiran s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije. V preteklih tednih je bilo na Škofijah preverjenih več možnih lokacij, ki bi glede na mikrolokacijo, velikost in dostopnost z reševalnim vozilom najbolj ustrezale. Dokončna odločitev sicer še ni bila sprejeta, se je pa prav ob današnjem obisku župana na Škofijah kot primerna pokazala tudi možnost umestitve ambulante v avli in spremljajočih prostorih zadružnega doma. Ta zamisel je bila predstavljena tudi predsedniku KS Škofije Edmondu Gašparju, ki bo v naslednjih dneh s projektantom pripravil idejno zasnovo, ki bo poleg ambulante vključevala ureditev novega vhoda v dvorano. Ta rešitev ne pomeni zmanjšanja funkcionalnosti zadružnega doma, je pa po prepričanju tako župana, kot tudi krajnov, prisotnih na današnjem sestanku, zelo dobra, in kar je ključno hitro izvedljiva. To pomeni, da bo jeseni ambulanta na Škofijah končno odprla svoja vrata.

Navzoči člani sveta KS Škofije so ob koncu sestanka župana še seznanili, da v kratkem nameravajo sklicati razširjeno sejo sveta KS, kjer bodo razpravljali o osnovni šoli in drugi aktualni problematiki njihovega kraja, poleg tega pa se želijo tudi sami seznaniti s peticijo in na terenu pri svojih so krajanih preveriti, ali so bili pravilno informirani o tem, kaj podpisujejo.

Župan Mestne občine Koper Boris Popovič je danes ponovno pozval CI ŠPET, naj dostavi 700 podpisov peticije za novo šolo.