DomovNoviceČudežni zaščitnik Kopra

Čudežni zaščitnik Kopra

KulturaNaši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Koper letos praznuje 1500. obletnico, rdeča nit praznovanja jubileja sta življenje in dediščina sv. Nazarija. Njegov kip iz 16. stoletja bo na slovenski kulturni praznik izjemoma na ogled v Pokrajinskem muzeju Koper.

Legenda koprskega zaščitnika

Po izročilu je bil prvi škof v mestu sv. Nazarij ustoličen leta 524. Rodil naj bi se v istrski vasici Boršt nekje med leti 470 in 480. Pripadal je bogati družini z rimsko-grškim poreklom. Njegovo škofovsko posvečenje je leta 524 izvedel papež Janez I., na pobudo oglejskega patriarha Štefana in cesarja Justina I. Do Kopra se je odpravil peš in na poti do mesta začel izvajati čudež. Utrujen od poti je stopil v morje in začel hoditi po vodi. Za njim se je nad gladino širila bela svetloba, kar so številni zaznali kot božji znak. Pričakali so ga na obali mesta, kjer so ga razglasili za čudežnega škofa.

Sv. Nazarij je tako postal priljubljen škof vseh ljudi. Umrl je leta 557 in legenda pravi, da so se po njegovi smrti, leta 601, na njegovih posmrtnih ostankih dogajali čudeži ljudem, ki so molili in ga prosili za pomoč. Ljudje takrat niso vedeli, da na mestu, kjer se dogajajo čudeži, ležijo prav njegovi posmrtni ostanki, vse dokler se nekemu meščanu ni v sanjah prikazal angel in mu jih pokazal.

Na slovenski kulturni praznik bo v Pokrajinskem muzeju Koper izjemoma na ogled leseni kip svetega Nazarija iz 16. stoletja. Dragocena muzealija gre nato na konservatorsko-restavratorsko obnovo, ki jo bo opravil Restavratorski center ZVKDS v Ljubljani.

19. junij: Dan praznovanja

Prebivalci Kopra so vsako leto 19. junija praznovali spomin na svojega zaščitnika, ki jim je prinesel vero, upanje in ozdravitev. Na ta praznični dan so mesto okrasili s sivko, ki velja za klasje sv. Nazarija, njen posebni vonj pa je dal mestu prazničen pečat. Meščanke so prodajale šopke sivk in značilno pecivo bussolai. Na ta dan so organizirali tudi sejem sv. Nazarija in mogočno procesijo po ulicah Kopra s svetnikovimi relikvijami.

Ob letošnjem jubileju bodo v Kopru 19. junija obudili nekoč tradicionalno praznovanje. Sicer bo v mestu skozi celo leto praznično vzdušje, tako domačine kot tudi obiskovalce pa bodo vsak mesec privabljale raznolike prireditve. Celoten program najdete na www.visitkoper.si.

Il miracoloso patrono di Capodistria

Quest’anno Capodistria festeggia il suo 1500° anniversario e la vita e l’eredità di San Nazario sono il tema centrale delle celebrazioni del giubileo. Durante la festa culturale slovena la sua statua del XVI secolo sarà esposta in via eccezionale al Museo regionale di Capodistria.

La leggenda del santo patrono di Capodistria

Secondo la tradizione, il primo vescovo di Capodistria, San Nazario, fu intronizzato nel 524. Nacque nel villaggio istriano di Boršt tra il 470 e il 480. Apparteneva a una famiglia benestante di origine greco-romana. La sua consacrazione episcopale avvenne nel 524 da papa Giovanni I, su proposta del patriarca Stefano di Aquileia e dell’imperatore Giustino I. Si avviò a piedi verso Capodistria e durante il tragitto verso la città iniziò a compiere un miracolo. Stanco per il viaggio, entrò in mare e cominciò a camminare sull’acqua. Dietro di lui, una luce bianca si diffuse sulla superficie, che fu percepita da molti come un segno di Dio. Fu accolto sulla riva della città, dove fu proclamato vescovo miracoloso.

San Nazario divenne così il vescovo amato da tutto il popolo. Morì nel 557 e la leggenda narra che dopo la sua morte, nel 601, le persone che si trovavano a pregare sul luogo delle sue spoglie e chiedere il suo aiuto, venivano miracolate. All’epoca la gente non sapeva che le sue spoglie si trovassero proprio in quel punto esatto dove avvenivano i miracoli, finché un angelo apparve in sogno a uno dei cittadini e gliele mostrò.

In occasione della Giornata della cultura slovena, la statua lignea di San Nazario del XVI secolo sarà esposta al Museo regionale di Capodistria. La preziosa opera d’arte sarà poi sottoposta a un intervento di conservazione e restauro, che sarà effettuato dal Centro di restauro ZVKDS di Lubiana.

19 giugno: un giorno di festa

Ogni anno, il 19 giugno, gli abitanti di Capodistria festeggiano il loro santo patrono, che ha portato loro fede, speranza e guarigione. In questo giorno di festa, la città veniva decorata con la lavanda, considerata la “spiga di San Nazario”, il cui profumo speciale dava un tocco di festa alla città. I cittadini vendevano mazzi di lavanda e i tipici dolci “bussolai”. In questo giorno si teneva anche la fiera di San Nazario e una grande processione per le strade di Capodistria con le reliquie del santo.

In occasione del giubileo di quest’anno, il 19 giugno Capodistria rivivrà la celebrazione che in passato si svolgeva tradizionalmente. La città sarà in festa tutto l’anno, con una serie di eventi mensili che attireranno i residenti e i visitatori. Il programma completo è disponibile sul sito www.visitkoper.si.

Foto: MOK