DomovNoviceJavna razpisa naložb za oživitev gospodarstva po epidemiji

Javna razpisa naložb za oživitev gospodarstva po epidemiji

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva javna razpisa iz naslova Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 v skupni višini 4,9 milijona evrov za oživitev gospodarstva po epidemiji covid-19. Vložitev vlog za oba javna razpisa poteka od ponedeljka, 21. marca, do vključno 25. maja.

Za 26. javni razpis iz naslova podukrepa Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva je namenjenih 2,4 milijona evrov. Predmet podpore v sklopu tega razpisa so naložbe za povečanje učinkovite rabe in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva, ureditev mikrobioplinarn do 50 kW nazivne moči, novogradnja kompostarn za kompostiranje rastlinskih ostankov oz. rastlinskih ostankov in živilskih gnojil brez uporabe neorganskih materialov ter nakup opreme za vnovično uporabo vode in stranskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu.

Več informacij o razpisu na povezavi: 26. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2022

Za deveti javni razpis iz naslova podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022 – naložbe, namenjene krožnemu gospodarstvu je namenjenih 2,5 milijona evrov. Glavni namen tega podukrepa so podpore naložbam v ureditev objektov, opreme in skladiščnih prostorov za predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov. Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe namenjene krožnemu gospodarstvu.

Več informacij na povezavi: 9. javni razpis za podukrep 4.2 za leto 2022

Več informacij glede razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na tej povezavi.

Foto: Gov.si