DomovNoviceJavni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav

Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

  • kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu (tretja alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1);
  • kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine (četrta alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1).

Predmet javnega poziva ne vključuje novogradenj, posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljeno odločbo o sofinanciranju, vendar se raziskave niso izvedle v pogodbenem roku.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za ta javni poziv za leto 2023 znaša 65.000 evrov.

Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 31. maja 2023.

Več informacij je dostopnih na tej povezavi.

Foto: MOK