DomovNoviceKončana sanacija plazu nad Cesto na Markovec

Končana sanacija plazu nad Cesto na Markovec

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Delavci družb Rafael, d. o. o. in Kaskader, d. o. o. so zaključili sanacijo zemeljskega plazu na brežini pri Semedelskih razgledih na Cesti na Markovec v Kopru. Dela so izvedli v okviru pogodbenega roka in pogodbene vrednosti slabih 164 tisoč evrov.

Plaz na brežini nad stanovanjsko sosesko Semedelski razgledi se je prvič sprožil spomladi leta 2013, ko so ga tudi evidentirali in vnesli v spletno aplikacijo za evidenco naravnih in drugih nesreč AJDA. Stanje plazu se je z leti poslabševalo, posebej kritično pa je postalo decembra 2020, ko se je Mestna občina Koper skupaj z etažnimi lastniki odločila pristopiti k sanaciji.

Leta 2022 je Mestna občina Koper naročila projektno dokumentacijo za sanacijo. Po dogovoru z etažnimi lastniki in upravnikom, družbo Dom Koper, d. o. o., je bil marca lani podpisan sporazum o skupni izvedbi sanacije, po katerem občina prispeva do 65 tisoč evrov sredstev, razliko zagotovijo etažni lastniki. V začetku lanskega leta je MOK izvedla javno naročilo, na katerem sta s skupno ponudbo uspela ponudnika Rafael d. o. o. in Kaskader d. o. o.

Sanacija plazu bo preprečila nadaljnjo škodo ter zaščitila premoženja na zemljiščih večstanovanjskega objekta, kmetijskih površinah v državni lasti, gozdu v lasti občine, ne nazadnje pa bo zaščitila tudi spodaj ležečo občinsko cesto.

Foto: MOK