DomovNoviceKoprska občina znova upravičena do sofinanciranja praktičnega usposabljanja za dijaka

Koprska občina znova upravičena do sofinanciranja praktičnega usposabljanja za dijaka

NoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper dijakom oziroma študentom omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja v občinski upravi. Tudi za šolsko leto 2021/2022 je bila MOK izbrana in upravičena do sofinanciranja izvedbe praktičnega usposabljanja za dijaka, ki je bil v preteklem šolskem letu vpisan v zaključni letnik in ki je v občinski upravi opravljal najmanj 3-tedensko prakso. Stroški za usposabljanje so bili v celoti zagotovljeni iz proračunov Evropske unije in Republike Slovenije.

Mestna občina Koper se skupaj s Srednjo ekonomsko-poslovno šolo redno prijavlja na Javne razpise za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada Evropske unije.

Tudi za šolsko leto 2021/2022 je bila koprska občina kot soprijaviteljica izbrana in upravičena do sofinanciranja izvedbe praktičnega usposabljanja z delom za dijaka, ki je bil v preteklem šolskem letu vpisan v zaključni letnik in ki je v občinski upravi opravljal najmanj 3-tedensko prakso. Stroški za usposabljanje so bili zagotovljeni v celoti, in sicer 80 odstotkov iz proračuna Evropske unije ter 20 odstotkov iz proračuna Republike Slovenije.

MOK podpira tovrstno sofinanciranje praktičnega usposabljanja srednjega poklicnega izobraževanja in višjega strokovnega izobraževanja, saj je na ta način zagotovljena boljša usklajenost izobraževanja s potrebami trga dela ter lažji prehod mladih v zaposlitev.

Foto: Pexels