DomovNoviceMOK objavila javni razpis za zagotovitev gostinske ponudbe ob obmorskem parku

MOK objavila javni razpis za zagotovitev gostinske ponudbe ob obmorskem parku

Naši krajiNoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je na svoji spletni strani objavila javni razpis za oddajo javne površine za opravljanje gostinske dejavnosti ob obmorskem parku v Žusterni. Predmet razpisa sta dve lokaciji, na katerih želi občina obiskovalkam in obiskovalcem obmorskega parka v letošnji poletni sezoni zagotoviti pestro gostinsko ponudbo. Letošnja novost je, da omenjeni lokaciji oddaja za postavitev t. i. food trucka ali gostinske prikolice.

Predmet javnega razpisa je posebna uporaba javne površine na dveh lokacijah med ustjem Badaševice in Žusterno, natančneje na delu parcele s parcelno številko 6515/2, k. o. 2606 Semedela, za namen opravljanja gostinske dejavnosti oziroma za prodajo živilskih izdelkov. Obe lokaciji ob obmorskem parku sta veliki do 100 kvadratnih metrov, namenjeni pa postavitvi t. i. mobilne okrepčevalnice na kolesih in pripadajoče gostinske terase Lokaciji se oddajata v uporabo za obdobje od 15. maja do 31. oktobra 2024. Izklicna cena uporabe javne površine za posamezno lokacijo znaša 2.700 evrov na mesec brez davka in vključuje tudi predpisano občinsko takso za uporabo javne površine.

Ponudniki morajo med drugim imeti ustrezne, vsaj enoletne, izkušnje z izvajanjem gostinske dejavnosti in ne smejo imeti neporavnanih finančnih obveznosti do Mestne občine Koper. Občina zainteresiranim ponudnikom priporoča ogled lokacij, kjer bodo seznanjeni z vsemi lastnostmi in okoliščinami nepremičnine, razpoložljivimi elektroenergetskimi in komunalnimi priključki ter ostalimi informacijami, pomembnimi za celovito pripravo ponudbe. Ogled na terenu bo možen v četrtek, 21. marca, in v torek, 26. marca, ob 9. uri.

Zainteresirani ponudniki morajo ponudbo dostaviti osebno ali po pošti najpozneje do ponedeljka, 8. aprila, do 12. ure na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Vplačati morajo tudi varščino kot garancijo za resnost ponudbe. Vse informacije o javnem razpisu so dostopne na tej povezavi.

Odpiranje ponudb bo javno, potekalo bo v ponedeljek, 8. aprila, ob 14. uri v sejni sobi Mestne občine Koper na Verdijevi 10. Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje in bo dosegel najvišje število točk, izbrala ga bo imenovana komisija.

Foto: Jaka Ivančič, MOK