DomovNoviceNa Škofijah bo zrasla sodobna in inovativna osnovna šola

Na Škofijah bo zrasla sodobna in inovativna osnovna šola

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Na javnem natečaju za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za novogradnjo Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije je ocenjevalno komisijo najbolj prepričal elaborat, ki so ga pripravili v biroju Studio.a+v, projektiranje, inženiring in svetovanje, d. o. o. Odločitev so na portalu javnih naročil objavili v petek, izbor zmagovalca bo pravnomočen po pretečenem osemdnevnem pritožbenem roku. Snovalec zmagovalne rešitve bo prejel nagrado v višini 10.000 evrov, po predhodnem postopku s pogajanji pa z občino sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije.

Funkcionalnost, kakovost, skladnost, inovativnost in racionalnost najbolje opisujejo idejno zasnovo, ki so jo skupaj s sodelavci pripravili arhitekti Anže Koren, Žiga Kreševič, Robert Prašnikar in Viktorija Žavbi. Zmagovalni elaborat, ki je prepričal devetčlansko komisijo, prinaša idejno rešitev za gradnjo nove dvooddelčne šole z 18 oddelki. »Gre za prefinjeno umeščanje osnovne šole v prostorski, oblikovni in funkcionalni kontekst Spodnjih Škofij. Elaborat je vzorno razdelan v vseh zahtevanih vidikih in predstavlja odlično zasnovo za nadaljevanje projektiranja,« je v zaključnem poročilu zapisala strokovna ocenjevalna komisija na čelu s predsednikom Milanom Tomcem, univ. dipl. inž. arh.

Preplet terasaste in stopničaste oblike objekta bo skladen z obstoječim športnim igriščem in prilagojen okoliški gradnji. Del glavnega vhoda, ki bo na sodoben način naslovil trg pred šolo, bo tudi nova knjižnica z možnostjo javne rabe za krajane, ki doslej te možnosti na Škofijah niso imeli. Avtorji so rešitev za notranjost šole našli v inovativni ureditvi, ki hkrati ponuja visoko funkcionalnost. Heterogenost prostorov bo bogatila ustaljen šolski ritem. Pogled iz učilnic bo orientiran na zaščitene zunanje prostore, ki bodo zaokrožili celotno sliko in dvignili kakovost pouka, saj bodo ponudili alternativni prostor za učenje. Gradbena konstrukcija je ustrezna in potresno varna, je komisija še zapisala v končnem poročilu. Zmagovalna rešitev je predvidela tudi novo prometno ureditev okolice šole, ki bo omogočila varno in tekoče odvijanje prometa ter varen prihod otrok tako v šolo kot v vrtec.

Skozi natečaj je občina med devetimi pravočasno oddanimi elaborati izbrala skupno štiri nagrajence. Poleg prvonagrajenega biroja Studio.a+v, projektiranje, inženiring in svetovanje, d. o. o. je drugo nagrado v vrednosti 7.000 evrov dodelila natečajni rešitvi z amfiteatralno povezavo med dvema glavnima etažama stavbe, ki jo je pripravilo podjetje P plus, d. o. o. z avtorjema Primožem Boršičem in Egonom Muričem na čelu. Podelila je še dve tretji nagradi v vrednosti 2.500 evrov, in sicer Valentini Kunej (podjetje Bertana, d. o. o.) in sodelavcem za ureditev osnovne šole v obliki črke U ter Jerneju Prijonu (Prima, d. o. o.) s sodelavci, ki si je novogradnjo zamislil v stopničasti in terasasti obliki.

Ocenjevalna komisija bo vse elaborate na ogled postavila začetek julija. Vsem nenagrajenim elaboratom pa bo občina dodelila odškodnino v višini 800 evrov za elaborat. Prvonagrajeni natečajnik bo po predhodnem postopku s pogajanji z Mestno občino Koper sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije. Temu bo sledila pridobitev gradbenega dovoljenja in objava razpisa javnega naročila za izbiro izvajalca del. Če bo vse po načrtih, se bo gradnja nove šole na Škofijah začela leta 2021, konec del bo jeseni 2022.

Ker se bo gradnja izvajala na obstoječi lokaciji šole oziroma na delu lokacije, bo Mestna občina Koper skupaj s šolo iskala tudi ustrezne rešitve, kako v času gradnje organizirati nemoten in kakovosten učni proces.