DomovNoviceObčina znova sofinancira nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav

Občina znova sofinancira nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Mestna občina Koper je objavila razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper. Za ta namen je v proračunu zagotovila 50.000 evrov, razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. avgusta.

Do nepovratnih občinskih sredstev so upravičeni lastniki ali solastniki individualnih stanovanjskih stavb ali stanovanj v večstanovanjski stavbi na območju Mestne občine Koper, s stalnim prebivališčem na območju koprske občine. Pravne osebe do sofinanciranja niso upravičene.

Poleg objektov na območjih izven meja aglomeracij, na katerih skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji ni predvidena izgradnja kanalizacije ali čistilnih naprav, so do sofinanciranja upravičeni tudi objekti na območju aglomeracij, kjer je javno kanalizacijsko omrežje že zgrajeno oziroma načrtovano, vendar priključitev nanj tehnično ni izvedljiva ali ekonomsko upravičena.

Tudi letos znaša delež pomoči za enostanovanjski objekt 40 odstotkov upravičenih stroškov, medtem ko bodo gospodinjstva, ki se bodo med seboj povezala, upravičena do višjega, 50-odstotnega sofinanciranja.

Vsak upravičenec lahko za posamezni objekt vloži le eno vlogo. Višina dodeljenih sredstev za enostanovanjski objekt ne sme presegati 1.500 evrov, za več povezanih objektov oziroma večstanovanjske objekte pa znesek pomoči ne sme biti večji od 3.000 evrov (za 2 ali 3 povezane objekte), 5.000 evrov (za 4 ali 5 povezanih objektov) oziroma 7.000 evrov (za 6 ali več povezanih objektov).

Razpis je odprt do porabe sredstev, prijava je možna do vključno 31. avgusta. Razpis je objavljen tukaj.