Občinski inšpektorat znova nad nedovoljene posege v kulturno dediščino

NoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Potem ko je Občinski inšpektorat MOK minuli teden ukrepal v primeru nedovoljenega posega v objekt na naslovu Ulica agrarne reforme 6 v historičnem delu mesta Koper, je v ponedeljek podobne kršitve zaznal tudi na objektu na Staničevem trgu št. 2.

Občinski inšpektorat je skladno s pooblastili uvedel inšpekcijski postopek in si včeraj ogledal stanje na terenu. Zaradi odsotnosti lastnika nepremičnine ga bo s postopkom najprej pisno seznanil in ga pozval k dodatnim pojasnilom. Z ugotovljenimi nepravilnostmi bo seznanil tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Piran.

Na Mestni občini Koper znova poudarjamo, da morajo biti vsi posegi na objektih kulturne dediščine oziroma na vplivnem območju kulturnega spomenika ali dediščine skladni z zahtevami in smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter opravljeni pod njihovim strogim nadzorom. Vsak drugačni poseg je obsojanja vreden in je za Mestno občino Koper nedopusten.