DomovNoviceOd srede popolna zapora Frenkove ceste in Ulice Novo naselje

Od srede popolna zapora Frenkove ceste in Ulice Novo naselje

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Zaradi obnove vozišča in meteorne kanalizacije bo od srede do predvidoma konca maja popolna zapora Frenkove ceste in Ulice Novo naselje v Pobegih. Obvoza bosta urejena. V celotnem času gradnje bosta omogočena dostop in dostava do objektov.

Dela bodo obsegala rekonstrukcijo javne ceste na območju Frenkove ceste v dolžini 130 metrov in Ulice Novo naselje v dolžini 150 metrov.

Izvajalec, družba SC Graditelj, d. o. o., bo sanacijo omenjenih cest izvedel v dveh fazah. Najprej bodo popolnoma zaprli del Frenkove ulice, obvoz bo urejen po javni poti skozi zaselek Cikuti. V drugi fazi bo popolna zapora Ulice Novo naselje, obvoz bo urejen skozi zaselek Kortina. Zapori in obvoza bodo ustrezno označeni s prometnimi znaki in opremo.

Tako Frenkova cesta kot Ulica Novo naselje sta dotrajani in preozki, kar ogroža prometno varnost, poleg tega manjka kanalizacija, ki bi skrbela za ustrezno odvodnjavanje meteornih voda. Tudi vodovodno omrežje je staro in zahteva obnovo.

Obnovitvena dela na Frenkovi cesti in sosednji Ulici Novo naselje, katerih vrednost skupaj z nadzorom znaša 350.000 evrov, bodo tako zajela obnovo celotne voziščne konstrukcije in izgradnjo nove manjkajoče meteorne kanalizacije ter obnovo vodovodne napeljave. Frenkova cesta se bo razširila na 5,5 metra. Za obnovo je na Frenkovi cesti predviden tudi ekološki otok, ki bo zgrajen po novi tehnologiji za polpodzemni zbiralnik ECOdip. Zaradi razširitve vozišča Frenkove ceste bodo ob levem robu vozišča zgradili tudi oporno konstrukcijo, za katero je predviden kamnito-betonski zid, za umiritev prometne hitrosti je predvidena tudi hitrostna ovira trapezne oblike.

Mestna občina Koper se vsem občankam in občanom zahvaljuje za strpnost in razumevanje.