S parkirno hišo Sonce novih 462 parkirnih mest

Naši krajiNovice Preglej vse novice
Deli vsebino

Na natečaj za izbiro najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za nadzemno parkirno hišo Sonce, ki bo zrasla na parkirišču za poslovnim objektom Barka ob Ferrarski ulici v Kopru, so pravočasno prispeli trije elaborati. Ocenjevalna komisija je med njimi kot najboljšo izbrala rešitev arhitekturnega biroja Kombinat iz Ljubljane, ki bo prejel prvo nagrado v višini 7 tisoč evrov. 

Pod zmagovalno rešitev arhitekturnega biroja Kombinat se podpisujejo avtorji Ana Grk, Blaž Kandus, Alenka Korenjak, Alja Mišigoj, Vesna Skubic in Rok Preskar, ki so si novogradnjo zamislili kot montažno armiranobetonsko konstrukcijo v obliki prostorskega skeleta s tremi oziroma štirimi etažami. Objekt bo globoko temeljen, vsa vertikalna jedra pa bodo vodila na streho, ki bo javno dostopna in zasnovana na način, da bo na njej možno urediti park oziroma prostor za rekreacijo. Poseben videz bo objektu dala fasada, ki je sestavljena iz cinkanih in prašno barvanih palic z različnimi medosnimi razmiki.

Objekt je zasnovan racionalno in upošteva trajnostne vidike sodobne gradnje, ki načrtuje objekte za daljše obdobje. Kot so še pojasnili, so uporabljeni materiali trajni in ne potrebujejo veliko vzdrževanja, »poleg ustrezne in učinkovite prometno tehnične rešitve je garažna hiša tudi premišljeno arhitekturno zasnovana z razmestitvijo vsebin, ki objekt povežejo z zunanjimi površinami oblikovanega trga v celovito in oblikovno usklajeno arhitekturno podobo

Kot je komisija zapisala v zaključnem poročilu, gre v osnovi za sodobno gradnjo z veliko premičnimi elementi, kar omogoča prilagodljivost zasnove in prilagajanje spremenljivim pogojem nadaljnjega razvoja tega območja.

Uvoz in izvoz v objekt bosta urejena po dodatnem zavijalnem pasu na Ankaranski cesti (cesta mimo “čebelnjaka”), ki bo omogočal nemoten potek prometa tudi v primeru gneče pri vstopu v parkirno hišo, predvideni so trije uvozno-izvozni pasovi z zapornicami. Promet v garaži bo organiziran po enosmernem vozišču, ki razmejuje obojestransko urejena pravokotna parkirna mesta, s prehodi, urejenimi na sredini objekta, pa bo prehajanje med posameznimi etažami hitro in enostavno. Kapaciteta parkirne hiše bo 462 parkirnih mest, od tega jih bo 23 namenjenih invalidom, 9 pa staršem z otroki. Parkirna mesta bodo zarisana nadstandardno, zato bodo široka 2,8 metra in dolga 5 metrov. Predvidena je tudi ureditev parkirnih mest za motorna kolesa in kolesa tako znotraj parkirne hiše kot tudi zunaj. V neposredni bližini bo tudi postaja za izposojo električnih koles. Poleg parkirnih mest in večnamenske strehe bodo v objektu svoj prostor našle tudi javne sanitarije in gostinski lokal.

Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 5.6 milijona evrov brez davka, od katerih bo najmanj 1.5 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev.

Če gre vse po načrtih, bo Mestna občina Koper javno naročilo za izbiro izvajalca del objavila v drugi polovici leta 2020, sledijo gradbena dela, ki se bodo zaključila v letu 2021.