SPOT kot celovit sistem brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte

NoviceObvestila Preglej vse novice
Deli vsebino

Slovenska poslovna točka (SPOT) je bila kot sistem brezplačnih podpornih storitev države za podjetnike in potencialne podjetnike vzpostavljena 1. januarja 2018, in sicer kot nadgradnja sistema VEM. Cilj projekta, ki je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije ter javne agencije SPIRIT Slovenije, je nudenje obsežnega nabora strokovnih in podpornih storitev podjetnikom.

Sistem SPOT poslovnim subjektom nudi nove in izboljšane elektronske storitve, podjetniško svetovanje, informiranje, podjetniško usposabljanje ter obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih naložb. SPOT tako združuje štiri ravni, pri čemer prva zajema informacije in elektronske storitve za poslovanje. Drugi nivo sistema predstavljajo registracije podjetij s pomočjo svetovalca, ko uporabnik enostavno odpre podjetje in opravi postopke ustanovitve podjetja. Tretja raven SPOT-a zajema podjetniško svetovanje in regionalno povezovanje za dvig podjetniške aktivnost ter pomoč v različnih fazah podjetniške poti, medtem ko četrti nivo nudi pomoč izvoznikom in investitorjem.

Od 1. januarja 2018 Regionalni razvojni center Koper, Primorska gospodarska zbornica, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana delujejo znotraj projekta SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije. Regijska podjetniška točka s sedežem v prostorih Primorske gospodarske zbornice izvaja aktivnosti v obliki svetovanja, usposabljanja potencialnih podjetnikov, povezovanja regionalnega okolja med podjetji in drugimi institucijami, povečanja zgodnje podjetniške aktivnosti, izboljšanju rasti podjetja ter sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte. Uradne ure so vsak ponedeljek, torek in petek od 8. do 14. ure ter ob sredah med 8. in 17. uro. Svetovalke so dosegljive na telefonski številki 05 662 58 34 ali preko e-pošte: spot.obalnokraske@gmail.com.

Vavčerji za večjo konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij

Slovenski podjetniški sklad (SPS) kot specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem nudi učinkovite finančne spodbude, je uvedel nov program preprostih spodbud za podjetje, in sicer vavčerje. Vavčerji manjšim podjetjem omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sredstev, s pomočjo katerih MSP lahko krepijo konkurenčnost in kompetence ter tako povečajo dodano vrednost na zaposlenega.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetje ter zadruge, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, imajo na dan oddaje vloge vsaj enega zaposlenega in niso v težavah, v smislu, da nimajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave ali stečajnih postopkih.

Svetovalci SPOT svetovanje Obalno-kraške regije so vam na voljo za dodatna pojasnila in  pomoč pri pripravi vloge. Pokličete lahko na telefonsko številko 05 662 58 34, ali pišete preko e-pošte: spot.obalnokraske@gmail.com, ali pa se osebno oglasite na sedežu SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije, Ferrarska 2, v Kopru (PGZ, Ogrlica).